1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Teorier om tekstChevronRight
 4. Fortellings- og fortelleteoriChevronRight
 5. Gruppearbeid i fortellingsteoriChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gruppearbeid i fortellingsteori

Oppgave

Hver gruppe velger én tekst dere skal fordype dere i.

Forslag til tekster: En kortfilm, en spillefilm, et romanutdrag, en reklamefilm. Dere kan finne filmer på NDLA film. Reklamefilmer finner dere på YouTube eller hos reklamebyrå som Try reklamebyrå.

Analyser teksten(e) ved å bruke relevant fortellingsteori, og kommenter teksten(e) i forhold til fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet.

Gruppa må tenke gjennom hvilke teorier eller analysemetoder som kan være relevante i arbeidet med teksten, for eksempel:

 • Diskurs og retorikk
 • Forholdet mellom tekst og virkelighet
 • Tradisjon, modernitet, postmodernitet
 • Analyse av sammensatt tekst (filmanalyse)
 • Forteller, forfatter, tekst, leser (fortellingsteori)
 • Fortellingens struktur: Hollywoodmodellen, Propps funksjoner, aktantmodellen
 • Grunnfortellinger og nøkkelfortellinger

Gruppene presenterer for hverandre. Bruk vurderingsskjema som hjelp til å gi konstruktiv tilbakemelding. Faglig innhold og struktur er det viktigste å kommentere.

Vurder hverandre:

Å vurdere en muntlig framføring

Filer

Aktuelle kompetansemål:

 • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og tekst
 • forklare hvordan tekster er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer
 • drøfte forholdet mellom tekst og virkelighet i fiksjonstekster og sakprosatekster
 • velge ut og bruke egnede analysemetoder fra ulike tekstteorier på forskjellige typer tekster
 • gjøre rede for samspillet mellom ulike uttrykksformer, som språk, bilde, musikk og grafikk i sammensatte tekster fra ulike medier
 • gjøre rede for fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet

Læringsressurser

Fortellings- og fortelleteori