Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Teorier om tekst og kulturChevronRight
  5. DiskursanalyseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Diskursanalyse

Vi tror vi tenker, snakker og handler fritt, men når vi bruker språket, enten skriftlig eller muntlig, er vi underlagt både kulturelle og sosiale føringer. Vi følger disse uten å tenke oss om, og vi tilpasser oss ulike situasjoner gjennom sjanger og ordvalg.

Kirkerom. Søyler og høyt under taket. Foto.

Det vil være forskjell på hvordan du snakker om deg i selv i et jobbintervju og ute med venner. Dersom du får beskjed om å levere en artikkel i religion, holder det ikke å lage en tegneserie. Da forventes det at du skriver en fagtekst med bruk av kilder.

Tekst i kontekst

På KK1 definerte vi diskurs som tekst i kontekst, og noe mer utfyllende kan vi si at en diskursanalyse er "analysen av hvordan en tekst er tilpasset en bestemt kontekst, og hvilke tenke-, tale-, handlings- og væremåter teksten uttrykker i den aktuelle konteksten".[1]

Ved å studere hvordan uttrykksmåtene på ulike samfunnsområder, for eksempel ved å se på hvordan sjanger, språk og uttrykk blir brukt, kan vi komme fram til en diskurs. Alle områder i samfunnet har sine normer for hvordan språket skal brukes, enten det er i kirken, i politikken, i media eller i akademia. En diskurs representerer dermed et tankesett, et mønster eller en sammenheng å fortolke verden innenfor.[2]

Diskursene har normer

Tekstnormene gir oss retningslinjer for hvordan vi skal skrive en tekst til en gitt situasjon. Det ene er hvordan vi setter sammen ord og setninger, det andre er hvilken sjanger vi velger å skrive i, og det tredje er hvilken diskurs vi befinner oss innenfor.

Jo grundigere vi går inn i tekst, og jo flere analysemåter vi bruker på teksten, jo mer komplekst ser vi at samspillet er. Det gjelder både hvordan denne teksten forholder seg til virkeligheten, tekstkulturen og tiden den er skapt i. Det er likevel ikke alltid like lett å oppdage diskursen med en gang. Det å beskrive en diskurs handler om å gå på jakt etter det skjulte i en tekst. Hva kan vi lese ut av en tekst som ikke blir uttalt direkte i teksten?

I en diskursanalyse bruker vi gjerne begrepene tekstuell kontekst, situasjonskontekst og kulturkontekst.

Repeter begrepene ved å lese fagartiklene:

Tekstuell kontekst

Situasjonskontekst

Kulturkontekst

  1. 1«Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse». Hågvar, Yngve B.. Fagbokforlaget. 2007.
  2. 2«Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse». Hågvar, Yngve B.. Fagbokforlaget. 2007.

Læringsressurser

Teorier om tekst og kultur