Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Teorier om tekstChevronRight
 4. Teorier om tekst og kulturChevronRight
 5. DiskursanalyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Diskursanalyse

Når du skal foreta en diskursanalyse, vil du ha bruk for ulike tekstteorier. Du kan benytte deg av både det du har lært om tekstlingvistikk og retorikk.

Nedenfor finner du først forslag til noen oppgaver og deretter et oppsett med spørsmål du kan ta utgangspunkt i. Merk deg at du må gjennom flere trinn for å sakte, men sikkert avdekke diskursen.

Alle spørsmålene er ikke like godt egnet til alle typer tekster, så da må du velge ut de mest relevante. Du kan også trekke inn andre moment.

Oppgave 1

Norges deltakelse i krigen i Afghanistan har vært veldig omstridt.

 • Studer språket og retorikken i tekstene nedenfor og gi en beskrivelse av diskursen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støres 1.maitale 2010

Artikkel i VG: Norsk soldat drept i Afghanistan

Finn en trailer fra dokumentarfilmen Armadillo på YouTube.

 • Hva kjennetegner/kjennetegnet diskursen rundt dette?

Oppgave 2

Det er mange kjente bloggere. Velg en blogg og gjør en diskursanalyse av den.

Hjelpespørsmål:

 • Hvilke diskurser er bloggen preget av?
 • Hvilke tenkemåter og ideologier kommer fram i bloggen?

Oppgave 3

President John F. Kennedy taler om månelandingen. Foto.
President John F. Kennedy

Gjør en retorisk analyse av John F. Kennedys tale "Ich bin ein Berliner" (1963) og bruk dette som utgangspunkt for en diskursanalyse.

Noen hjelpespørsmål:

 • Finner du en diskurs i talen for hvordan folk skulle tenke og handle på denne tida?
 • Hvordan avslører talen ideologisk tankegods?
 • Hvordan ser du at talen er knyttet til en bestemt situasjon?

Skjema til diskursanalyse

Område

Hjelpespørsmål

Tekstanalyse

 • Gi en kort presentasjon av teksten med avsender, tittel og et kort referat av den ytre umiddelbare handlingen i teksten.
 • Gjør greie for språk og målform.
 • Tekstlingvistikk: Gi en analyse av teksten når det gjelder ordnivå, setningsnivå og struktur. Trekk fram ord og uttrykksmåter du mener utmerker seg. Hvilke valg kan det tenkes at avsenderen har hatt når det gjelder disse elementene? Finnes det andre ord som representerer det samme, men som uttrykker andre verdier (plussord og minusord)?

Tekstuell kontekst

 • Gjør greie for teksttype (skriftlig, muntlig, sammensatt) og sjanger (sjangernormer). Har sjanger og teksttype noe å si for mottakergrupper, og ev. også avsendergrupper? Hvordan følger eller bryter teksten med ulike sjangerkrav og tekstnormer?
 • Er teksten knyttet til andre tekster gjennom former for intertekstualitet (sitat, allusjoner)? Ligger det bestemte verdimessige føringer her?
 • Hvor i den tekstuelle konteksten er teksten plassert (hvor i kunstutstillingen, hvor i avisa, hvor i romanen, hvor i diktsamlingen osv.)? Sier den umiddelbare og nære tekstuelle konteksten noe om teksten du analyserer? Hvilke føringer eller verdier ligger i plasseringen? Høy/lav prioritet, mye/lite plass?

Foreløpig konklusjon: Hvilke verdier kommer til uttrykk i forhold til tekstuell kontekst?

Situasjonskontekst

 • Kairos: Hva slags situasjon er teksten produsert i? Er det sammenheng mellom tekstens innhold og situasjonen? Hva slags situasjon og sted leser du/mottakeren teksten i? Hva har dette å si for din tolkning av teksten? Er situasjonen med på å utvide eller forsterke situasjonen på noen måte?
 • Hvilket medium formidles teksten gjennom? Kan mediet knyttes til bestemte avsender- og mottakergrupper? Hvilke rammebetingelser ligger i mediet?

Foreløpig konklusjon: Hvilke verdier kommer til uttrykk gjennom situasjonskonteksten?

Kulturkontekst

 • Hva vet vi om avsenderens ideologier? Hva vet vi om mediet sine ideologier? På hvilken måte er det vi har pekt på i analysen av tekstuell kontekst og situasjonskontekst med på å underbygge, forsterke og/eller tydeliggjøre disse ideologiene?
 • Hva er forholdet mellom tekst, tekstuell kontekst og situasjonskontekst på den ene siden, og kulturkontekst på den andre siden?
 • Hvilke diskurser er teksten påvirket av? Hvilke ideologier og innarbeidede kulturelle forestillinger bærer den preg av? Hvilke kunnskaper og forestillinger om verden, sosiale relasjoner, identitet og selvforståelse avslører teksten? Her kan du bruke retorikken for å finne svar på dette:

  • Topos: Hvilke ”steder” har avsenderen hentet sine struktureringsprinsipper fra?
  • Entymem: Hva mangler i argumentasjonen? De premissene og slutningene som ikke røpes, kan gi viktige signaler på diskursene i samtiden.

Læringsressurser

Teorier om tekst og kultur