Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Teorier om tekstChevronRight
 4. Teorier om tekst og kulturChevronRight
 5. Retorisk analyse ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Retorisk analyse

Å gjøre en retorisk analyse av en tekst går ut på å avsløre hvordan en tekst virker overbevisende, eller ikke overbevisende. Her finner du et oppsett for retorisk analyse med forslag til en rekke spørsmål du kan se nærmere på.

Oppgave

Analyser en valgfri tekst. Her får du tips til to nettsider med lenker til norske politiske taler og utenlandske taler fra 1500-tallet og opp til i dag:

Tilpass spørsmålene til teksten

Du kan bruke spørsmålene på både muntlige og skriftlige tekster. Det er ikke sikkert alle spørsmålene vil være like relevante for alle tekster. Du må da velge ut det du synes er mest relevant.

Det er også viktig at du ser de ulike punktene i sammenheng, og også at du kommenterer virkningen av dem. Oppsettet er laget med utgangspunkt i boka Retorikk i skolen.[1]

Spørsmål du kan ta utgangspunkt i

Kairos: den retoriske situasjonen

 • Hva er kommunikasjonssituasjonen (avsender, medium, mottaker)?
 • Hva er den retoriske situasjonen? Hva er den spesielle situasjonen som teksten springer ut av?
 • Hvordan regulerer omstendighetene hva avsenderen kan si, eller ikke si?

Inventio

 • Hva er de viktigste innholdsmomentene i teksten?
 • Hvilke temaer eller saker blir tatt opp?
 • Hvilke «steder» (topoi – flertall av topos) er brukt for å finne argumenter, for eksempel personlige erfaringer, eksempler, forskning, statistikk, kontraster, sammenlikninger?

Dispositio

 • I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene?
 • Hvordan er innledningen, saksframleggelsen og avslutningen?

Elocutio

 • Hvilken stil (enkel, mellom, høy) har avsenderen valgt?
 • Er språket enkelt eller vanskelig? Er det klart og presist?
 • Hvilke troper og figurer er brukt?

Aptum

 • Intern høvelighet: Hva er forholdet mellom innhold, komposisjon og stil?
 • Er det et høvelig (passende) forhold internt i teksten?
 • Ekstern høvelighet: Hva er forholdet mellom avsender, mottaker, saken og omstendighetene?
 • Er det et høvelig (passende) forhold mellom teksten og omgivelsene?

Appellformene: etos, patos, logos

Etos

 • Hvilke troverdige karaktertrekk prøver avsenderen å få fram (forstandighet, dyd, velvilje og/eller autentisitet), og hvordan kommer det til uttrykk i teksten?
 • Viser avsenderen til sin egen person når han argumenterer, eller ligger det skjult i teksten slik at han/hun spiller på våre forventninger til ham/henne?
 • Har avsenderen en posisjon før han eller hun begynner å tale, for eksempel som statsminister eller konge?

Patos

 • Hvilke følelser forsøker avsenderen å vekke hos mottakerne, og hvordan gjør han/hun det?
 • Hvordan har avsenderen brukt troper og figurer?
 • Er det et kunstferdig og poetisk språk med elegante setninger og vakre språklige bilder?
 • Hvordan er ordvalget og setningene?

Logos

 • Hvordan er argumentasjonen bygd opp?
 • Finner du eksempel og/eller entymem?
 • Hva slags argumentasjonsmåte er brukt (forsvar, anklage, lovprising, kritikk, anbefaling eller fraråding)?
 • Er argumentasjonen holdbar og relevant?

Actio

Dersom teksten framføres muntlig, kan du se på presentasjonsformen.

 • Hvordan er talemåten?
 • Hvordan er omgivelsene rundt taleren?
 • Hva har taleren på seg?

Konklusjon og vurdering

 • Virker teksten overbevisende?
 • Er argumentasjonen holdbar?
 • Kunne avsenderen gjort noe annerledes for å virke mer overbevisende?
 1. 1«Retorikk i skolen». Bakken, Jonas. Universitetsforlaget. 2009.

Læringsressurser

Teorier om tekst og kultur