Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Teorier om tekst og kulturChevronRight
  5. Stil og språklig utformingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Stil og språklig utforming

En tekst kan ikke utformes på en tilfeldig måte dersom målet er å overbevise mottakeren. Når Martin Luther King gjentar frasen ”I have dream” i sin berømte tale, er det et viktig estetisk element i teksten. Talen ville ikke vært den samme uten denne gjentakelsen.

Marthin Luther King Jr. holder tale. Foto.

I den retoriske fasen elocutio skal avsenderen arbeide med tekstens stil og den språklige utformingen, altså bruken av virkemidler. Begrepet stilistikk brukes gjerne om dette. Vi skal først se på "den gode stilen", deretter gå nærmere inn på den estetiske utformingen.

Fire krav til god stil

En tekst som har god stil må ha:

  • Korrekt språk
  • Klar og tydelig uttrykksmåte
  • En passende stil
  • Et utsmykket språk

Det første kravet er at du må uttrykke deg i et korrekt språk, det gjelder både skriftlig og muntlig. Leverer du en skriftlig tekst på skolen med mange skrivefeil, svekkes mottakerens forståelse av teksten din. Han/hun får problemer med å lese det du skriver, og selv om innholdet kan være aldri så bra, kan skrivefeilene gjøre at du ikke klarer å overbevise mottakeren på samme måte som med et korrekt språk.

Det andre kravet er at du må uttrykke deg klart og tydelig. Det innebærer å velge ord som gir leseren mening, og at du uttrykker deg slikt at budskapet og argumentene dine når fram. Dersom mottakeren ikke forstår teksten din, sier det seg selv at han eller hun heller ikke blir overbevist.

Du må også sørge for at du legger deg på en passende eller høvelig stil. "Man må velge en stil som er passende i forhold til blant annet den personen man er, den saken man snakker om, og de omstendighetene man befinner seg i."[1] Du må velge alminnelige ord som passer til mottakeren. For eksempel vil det være lite passende å banne under en muntlig eksamen. Det vil ikke være en høvelig stil.

Det fjerde kravet handler om utsmykking av språket. Det kan du lese mer om i neste del om troper og figurer.

  1. 1«Retorikk i skolen». Bakken, J. Universitetsforlaget. 2009.

Læringsressurser

Teorier om tekst og kultur