1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Teorier om tekst og kulturChevronRight
  5. Anbefaling eller frarådingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Anbefaling eller fraråding

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i en aktuell sak i nærområdet ditt. Det kan være utbygging av vei, nye lekeplasser, utbedring av kinoen eller lignende saker som politikerne diskuterer om de skal sette i gang med.

  • Finn argumenter for og imot ut fra både nytteprinsippet og det moralske prinsippet.
  • Hvilken type argumenter synes du er sterkest?

Oppgave 2

Finn en sak du selv er opptatt av.

  • Lag et muntlig debattinnlegg som du framfører for de andre i klassen.
  • Kommenter og vurder hverandres innlegg. Hvor sterke er argumentene dere bruker?
  • Gi hverandre tips til hvordan argumentene kan bli enda bedre.
  • Gå sammen i par og test ut ny versjon av debattinnlegget.

Læringsressurser

Teorier om tekst og kultur