Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Teorier om tekstChevronRight
 4. Teorier om tekst og kulturChevronRight
 5. Tekstlingvistisk analyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tekstlingvistisk analyse

Oppgave

I denne oppgaven skal du forsøke deg på en tekstlingvistisk analyse

Det kan være lurt å starte med en tekst som ikke er altfor lang slik at du får begrepene på plass. For eksempel kan du finne et eventyr, et blogginnlegg, en avisartikkel, et klipp fra et debattprogram eller et klipp fra et talkshow.

Bruk spørsmålene nedenfor som et utgangspunkt for analysen din. Det er ikke sikkert du vil finne svar på alle spørsmålene, og det vil være noe forskjell på om du velger en skriftlig eller en muntlig tekst.

 1. Innledning: Presenter teksten
 2. Hva er tekstens sjanger? Pek på noen sjangertrekk.
 3. Hvordan innføres referenter når det gjelder kjent og ukjent informasjon?
 4. Hvilke ulike ord brukes om én og samme referent?
 5. Hvilke referentkjeder finner du, og er noen dominerende?
  • Sier referentkjedene noe om tekstens emne?
 6. Finn eksempler på setningskoblinger i teksten.
  • Er det noen typer setningskoblinger som dominerer i teksten?
  • Har disse sammenheng med temaet for teksten og den kommunikative hensikten til teksten?
 7. Hvordan blir temaplassen i setningene utnyttet?
 8. Hvordan blir nye emner innført (overskrifter, emnesetninger og diskursmarkører)
  • Er det sammenheng mellom disse og hva teksten faktisk handler om?
 9. Er det brå eller glidende overganger mellom emner?
  • Foregår det forhandling mellom deltakerne om konkurrerende emner/perspektiver?
 10. Består teksten av delemner som inngår i ulike hierarkier?
 11. Avslutning: Hva kan du si om tekstens koherens (sammenheng) basert på analysen du har gjort?

Analyseoppsettet er basert på Svennevig.[1]

 1. 1«Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse». Jan Svennevig. Cappelen akademisk forl. 2009.

Læringsressurser

Teorier om tekst og kultur