Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Teorier om tekst og kulturChevronRight
  5. SetningsnivåChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Setningsnivå

De fleste tenker ikke særlig over hvordan de binder sammen setninger når de snakker. Det går av seg selv. Når vi skriver blir vi mer oppmerksomme på at vi må bruke ord som hjelper leseren gjennom teksten. Slike ord kallar vi referenter.

Puslespillbrikker. Foto.

Som barn er vi ikke alltid like bevisste på hvordan vi innfører referenter. Resultatet blir tekster der mange nye referenter innføres uten at de gir mening, og det kan bli vanskelig å finne sammenhengen i en tekst. Gradvis lærer vi oss hvordan referenter skal innføres for at teksten skal gi mening.

En av de første måtene vi lærer å binde sammen setninger på, er ved å bruke konjunksjonene eller bindeordene og og så.

I teksten "vår" skrevet av en gutt i 2. klasse ser vi eksempel på bruk av setningskoblingen "og" og innføring av mange referenter (hentet fra Moslet og Bjørkeng (red.) 2004):

”eg kan sykle og eg
kan ver i hyta
mi og eg kan
spikre hytami ferd
ig og eg kan
sole meg og ha
pleimon ute og legon ute
eg kan bade i vanspreder
og den hyta mi er atme
varandan og biene kjem …”

Setningskoblinger kan uttrykke forholdet mellom setningene

Vi lærer også å koble sammen setninger slik at vi kan uttrykke årsaksforhold, tidsforhold, motsetninger og likhet. Til det bruker vi bindeord fra ordklassene konjunksjoner (og, men, eller, for), subjunksjoner (fordi, at, selv om, når, da, osv.), adverb (dessuten, derfor, også osv.) og preposisjonsuttrykk (til og med, på grunn av, ved hjelp av, tross alt osv.).

I oversikten under er de ulike forholdene satt opp med bindeord og eksempler fra teksten om Ingerid Stenvold.

ForholdBindeordEksempel
Årsaksforhold (kausalkobling)fordi, derfor, som følge av, på grunn av, ettersom, siden, hvis, osv.NRK-stjerna skapte store overskrifter rett før jul, på grunn av den språklige spesialtillatelsen som gir henne lov til å snakke dialekt i Dagsrevyen.
Tidsforhold (temporalkobling)da, så, deretter, etterpå, mens, først, samtidig, tidligere, osv.Etter nyttår blir Lisbeth Skei reporter i Dagsrevyen, mens Stenvold tar plass ved siden av Einar Lunde - med 40 år bak seg i jobben.
Motsetninger (adversativkobling)men, derimot, imidlertid, på tross av, selv om, ikke desto mindreSelv om jeg generelt har et godt humør, er det jo ikke sånn at jeg går rundt og smiler hele tida.
Likhet/symmetri (additivkobling)og, dessuten, videre, blant annet, til og med, også, på samme måte, ellerHun er ikke så glad i å stikke seg fram, og er i motsetning til mange andre NRK-profiler ikke blant dem som er fast innslag på den røde løperen.

Læringsressurser

Teorier om tekst og kultur