1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Medier og ungdomskulturChevronRight
 5. UngdomskulturChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ungdomskultur

Hva er ungdomskultur? Når vi bruker begrepet ungdom, tenker vi på mennesker mellom 13 og 25 år. Har alle i denne aldersgruppa så mye til felles at vi kan snakke om én ungdomskultur? Og er ungdom egentlig så forskjellige fra voksne?

Rød Ungdom demonstrerer. Foto.
Oslo, 08.11.2010: Rød Ungdom demonstrerer mot ulovlig overvåking utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo. TV2-nyhetene avslørte to uker før at tidligere polititopper på oppdrag fra USA i lengre tid skal ha drevet overvåkning av norske statsborgere.

I boka Ungdomsspråk[1] av Ingrid Kristine Hasund viser hun til undersøkelsen Ung i Norge. Her deltok 11 000-12 000 ungdommer i alderen 13-19 år fra hele landet i 1992 og 2002. Gjennom denne undersøkelsen kom det fram ulike ungdomskulturer basert på ungdommenes aktiviteter, verdier og holdninger.

I undersøkelsen fikk ungdommene spørsmål om hva de gjorde på fritiden, og resultatet ble tre ulike grupper:

 • De utadvendte ungdommene bruker mye tid på å være med venner, shopping og kafé.
 • De hjemmekjære ungdommene foretrekker å være med familien og være hjemme og lese bøker.
 • De rølpete ungdommene er mer aktive i fritidsklubber, mekker biler o.l.

Fem ulike ungdomskulturer

Videre fikk ungdommene spørsmål om sine holdninger og verdier, og det skilte seg ut fem ungdomskulturer:

 1. Verdiungdom uttrykker sympati for blant annet antirasister, skolestrebere, miljøvernaktivister, avholdsfolk, kvinnesakskvinner og homofile. Disse har til felles at de viser en form for konformitet og tilpasning til voksensamfunnet, og gruppa representerer derfor en prokultur.
 2. Machoungdom er de som er mest positive til jenter med silikonpupper, kroppsbyggere og ungdom som er interessert i våpen og i motorsykler. I motsetning til verdiungdom representerer denne gruppa en motkultur, men har solide tradisjoner i tradisjonelle maskuline verdier.
 3. I
  Jenter spiller innebandy. Foto.
  For noen er idrettslaget viktig av flere årsaker. Det er både trening og sosialt fellesskap.
  drettsinteresserte er de som er positive til idrettsungdom, fotballsupportere og ungdom som går i fritidsklubb. De er opptatt av mestring og prestasjoner. De representerer en typisk prokultur.
 4. Innvandrermotstand består av de som uttrykker sympati for nynazister og ungdom som er imot innvandring.
 5. Motkultur er de som uttrykker sympati for skatere, taggere og “ungdom som røyker hasj iblant”. Dette er svært ulike grupper, men de har det til felles at de er preget av en viss protest og avstand til voksensamfunnet.

Kjønnsforskjeller

Det kom også fram i undersøkelsen at det er forskjeller mellom kjønn. Jentene liker seg best på skolen, vil ta høyere utdanning og gjør det bedre på skolen enn guttene. Samtidig er jentene minst fornøyde med utseendet sitt, men har et sterkere vennenettverk og flere å snakke med om problemene sine. De deltar også i flere ulike kulturelle aktiviteter, som å gå på konserter, lese bøker og gå i teater.

Guttene er mer fornøyd med utseende sitt og har et bedre selvbilde, også i forhold til prestasjoner på skolen, selv om jentene presterer bedre. Guttene har flere problemer med rus og kriminalitet, men er i flertall når det gjelder idrett.

Sosiale forskjeller

Når det kommer til sosial klasse, kan det være et vanskelig felt, og det vil alltid finnes unntak. Det er likevel slik at foreldrenes utdanning og yrkesnivå vil være med på å prege ungdommers valg. Ungdommer fra middelklassen får mer støtte hjemmefra og gjør det bedre på skolen, mens ungdommer fra familier med lav inntekt opplever dette i mindre grad. Dette handler i stor grad om foreldrenes utdanningsnivå.

 1. 1«Ungdomsspråk.». Hasund, Ingrid K.. Fagbokforlaget. 2006.

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Emojier – et nytt verdensspråk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.