Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Medier og ungdomskulturChevronRight
 5. Gå i dybden på bruk av sosiale medierChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gå i dybden på bruk av sosiale medier

Ungdommer flest bruker i stor grad sosiale medier til å holde seg orientert, og til å dele alt fra tanker og følelser, til morsomme videoer og interessante artikler. Noen ungdom har kontoer i flere sosiale medier, noen har kanskje ingen.

Oppgave 1

Se videoen fra 2009 om ungdommers bruk av sosiale medier, og sammenlign det med hvordan du bruker sosiale medier. Hvor mye har endret seg? Hva er likt?

Oppgave 2

Lag en undersøkelse om ungdommers bruk av sosiale medier, og presenter resultatet. Jobb gjerne i pargrupper.

Dette er noen viktige steg på veien:

 • Bestem dere for hvilken metode dere vil bruke: kvantitativ (mange informanter) eller kvalitativ metode (få informanter).
 • Velg så formen. Vil dere bruke svarskjema eller intervju, eller kanskje begge deler?
 • Bestem dere for hva dere vil finne ut av og lag spørsmål til spørreskjemaet og/eller intervjuet.
 • Tenk over hvilke ungdommer som skal delta undersøkelsen. Dere kan for eksempel velge flere grupper/klasser på skolen, noen elever fra hvert trinn, eller kanskje skal dere spørre om å få undersøke et trinn på ungdomsskolen.
 • Tenk over hvordan dere skal få samlet og vurdert resultatene. Kan undersøkelsen gjøres digitalt? Kan dere filme eller ta lydopptak av intervju?
 • Hvordan kan dere legge fram resultatene? Ved kvantitative undersøkelser er det vanlig å vise tall og statistikker. Tallene kan for eksempel visualiseres i søyle- eller kakediagram. Det fungerer også bra å vise sitater fra informantene.
 • Kan dere trekke inn andre relevante kilder som belyser det dere har funnet ut? Gjør et kildesøk. Tips: Sjekk Statistisk sentralbyrå.

Legg fram resultatet for medelever. Drøft funnene, og reflekter over hva de viser. Ser dere noen nye tendenser i ungdommers bruk av sosiale medier? Stemmer det med andre kilder dere har funnet?

Læringsressurser

Medier og ungdomskultur

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Emojier – et nytt verdensspråk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.