Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. TekstteoriChevronRight
 4. Skape og vurdere teksterChevronRight
 5. Arbeid med muntlige teksterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Arbeid med muntlige tekster

Bruk analyseoppsettet til å analysere ulike munnlege tekstar

Vurder samspillet i en eller flere muntlige tekster. Bruk analyseoppsettet nedenfor. Oppgavene kan gjøres skriftlig eller muntlig, individuelt eller i grupper.

Oppgave 1

Analyser en TV-debatt. Du finner flere debatter på Debatt i P2

Oppgave 2

Analyser en værmelding. Du finner værmeldinger i nyhetssendingene som ligger på NRK.no

Oppgave 3

Ta opptak av en samtale mellom venner. Husk å be om tillatelse!

Oppgave 4

Sammenlign to av tekstene i oppgavene over. Hva er likt? Hva er ulikt? Hvorfor er tekstene forskjellige? Bruk fagkunnskapen om sjangre og medier når du forklarer.

Analyseskjema for muntlige tekster

 1. Hvilken sjanger er teksten?
 2. Plasser den muntlige teksten i kommunikasjonsmodellen, og gi en kort analyse av kommunikasjonssituasjonen.
  • Hva er her-og-nå-situasjonen for den muntlige teksten?
  • Hva er den større konteksten som teksten inngår i?
  • Hva er formålet med teksten?
 3. Komposisjon og struktur:
  • Hvilke modi er brukt i teksten?
  • Hvordan er de satt sammen (komponert)
  • Hvordan er strukturen i teksten?
 4. Virkemidler i muntlige tekster:
  • Hvordan er det muntlige språket tilpasset sjangeren? (formelt/uformelt språk, privat/offentlig språkbruk)
 5. Hvordan bruker deltakerne mimikk, kroppsspråk, tonefall og dialekt når de snakker? Vis til konkrete eksempler og forklar.
 6. I hvilken grad er teksten lite planlagt, spontan og lite varig? Vis til konkrete eksempler og forklar.
 7. Er det avbrytelser, småord, nøleord, ufullstendige setninger og oppfølgingsspørsmål i den muntlige teksten? Vis til konkrete eksempler og forklar.
 8. Kan du finne eksempler i teksten som sier noe om sosiale faktorer som makt, alder, kjønn, sosial og økonomisk bakgrunn?

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs