Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. TekstteoriChevronRight
  4. Skape og vurdere teksterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Skape og vurdere tekster

I løpet av en dag møter du en stor spennvidde i tekster. Du leser nyheter på mobilen, får og sender tekstmeldinger, leser fagstoff på skolen og ser filmer på fritiden. Dette er bare noen av tekstypene du møter.

Ungdom sitter under et tre og jobber på en laptop. Illustrasjon

Noen av tekstene er du passiv mottaker av, andre er du med på å skape selv. En viktig del av dette faget består i lære seg å produsere tekster tilpasset en gitt mottaker og til en gitt situasjon.

Tekster har et formål

Tidligere har vi sett at vi ofte ønsker å oppnå noe med de tekstene vi leverer fra oss, og at de tekstene vi selv mottar, også gjerne har et mål. For at en tekst skal kunne nå målet sitt på en best mulig måte, er det viktig, og kanskje også avgjørende, at den er tilpasset tid, sted og mottaker. Langt på vei kan vi også vurdere tekster ut fra de samme kriteriene.

Vi har sagt at alle tekster egentlig er sammensatte tekster. Det er ytterst sjelden at vi møter på en tekst der kun én teksttype er benyttet. Det vil likevel være slik at vi finner mer av en teksttype enn en annen. Leser vi en lærebok, er det selvsagt mest skrift, men vi kan også finne bilder innimellom. Ser vi en film, er det derimot levende bilder og lyd som er de viktigste teksttypene.

Tekstkunnskap i faget

Dette faget har et todelt perspektiv når det gjelder tekster. På den ene siden skal du opparbeide deg en god kompetanse i å forstå og analysere ulike typer tekster. På den andre siden skal du skape dine egne tekster. Faget har med andre ord både en teoretisk og en praktisk side. Her vil du få tips og råd når det gjelder den praktiske siden av faget.

Husk også at det er regler for kildebruk av andres tekster, enten det gjelder skrift, musikk, bilde eller film. Dette kan du lese om til slutt i denne delen som omhandler tekster. Der finner du også en oversikt med forslag til verktøy.

Læringsressurser

Skape og vurdere tekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?