Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. TekstteoriChevronRight
  4. Tekst og samfunnChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tekst og samfunn

Hvordan kan vi best forstå en tekst? Vi kan analysere innhold og form, men er det nok? Noen ganger er det mer interessant, og kanskje også nødvendig, å se på forholdene teksten ble produsert i for å forstå den.

Illustrasjon av skjærsilden fra Dantes «Den guddommelige komedie». Foto.

Tekster er på ulike måter koblet til sin samtid. En tekst, enten den er muntlig, skriftlig eller sammensatt, er produsert på et tidspunkt i historien. Tekstproduksjonen kan også plasseres geografisk. Noen ganger er det nyttig å se på denne sammenhengen, eller konteksten, men ikke alltid.

En annen form for kopling finner vi i måten mange tekster kommenterer sin egen samtid på. Gjennom for eksempel å skildre, hylle eller kritisere sin egen samtid, samfunnet og kulturen teksten er oppstått innenfor, kan den gi mottakeren et innsyn i denne samtiden.

Men tekster kan også kommentere samtiden sin indirekte. Gjennom forhold ved teksten som sjanger og stil, ordbruk og medium, kan leseren danne seg et bilde av den kulturen som er grunnlaget for teksten.

Tekst i kontekst

I dette faget benytter vi begrepet kontekst for de ulike elementene som omslutter teksten. På mange måter er samfunnet, eller deler av det samfunnet teksten oppstår i, en del av denne konteksten.

Det kan variere mye fra tekst til tekst hvor interessant eller relevant kopling mellom tekst og kontekst er. Noen ganger kan det være interessant å studere denne koplingen. Andre ganger er det helt nødvendig.

Men vi kan også velge å lese en tekst ”historieløst” og likevel være tilfreds med det. Det fins ulike meninger om forholdet mellom tekst og kontekst i det hele tatt er et tema. Der noen velger å lese teksten i lys av samtiden, kan andre velge å fokusere på teksten totalt løsrevet fra tid og sted.

I temaet "Tekst og samfunn" skal vi se nærmere på ulike teorier om forholdet mellom tekst og kontekst. Vi starter med å se på selve kontekstbegrepet.

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?