Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. TekstteoriChevronRight
  4. Hva vil vi med teksten?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hva vil vi med teksten?

Vi er omringet av tekster i hverdagen. Noen av dem registerer vi bare, mens vi går dypere inn i andre. Der tolker vi og leter etter mening. Hva vil teksten formidle? Kanskje ser vi det med en gang. Andre ganger er ikke budskapet like tydelig.

Fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.

Til nå har vi sett på hva vi legger i tekstbegrepet, hvordan vi kan definere tekst. Nå skal vi se nærmere på en av de "kvalitetene" som vi trakk fram i definisjonen under "Hva er en tekst?" – nemlig den kommunikative funksjonen.

At en tekst har en kommunikativ funksjon betyr selvfølgelig at teksten kan kommunisere noe. Men på et mer grunnleggende nivå betyr det også at vi bruker tekster for å oppnå noe – vi vil altså alltid noe med teksten.

Men hva er det egentlig vi vil? Det kan variere mye fra situasjon til situasjon. Derfor er dette også med på å styre utformingen av teksten. Vi velger for eksempel ord, bilder og lyd vi vil bruke for å formidle budskapet i hver enkelt kommunikasjonssituasjon.

Læringsressurser

Hva vil vi med teksten?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?