Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. TekstteoriChevronRight
  4. Hva er en tekst?ChevronRight
  5. Hva er en tekst?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hva er en tekst?

Kan en tekst som ikke gir deg mening likevel være en tekst?

Så langt har vi sett på noen sentrale sider ved tekstbegrepet, og en essens i det vi har sagt er at en tekst må være i stand til å formidle mening.

Det er likevel lett å finne tekster som ikke gir mening for akkurat ”deg og meg”, men som likevel kan kalles tekster. Så langt kan vi likevel kanskje nøye oss med å slå fast at en tekst er "en rekke med tegn som har en sammenheng og en kommunikativ funksjon eller et formål".[1]

Oppgave 1

Se filmen Un chien Andalou som ble innspilt i 1928. Du finner hele filmen (ca. 17 min.) på YouTube. Vurder filmen i lys av det vi har drøftet om tekstbegrepet.

  • Hvilke tekstkriterier er på plass i denne filmen?
  • Er det noen kriterier som ikke er på plass?
Fotografen Dave McClane har laget et portrett av den surrealistiske kunstneren Salvador Dali. Dali er avbildet sammen med en klokke og en telefon, to symboler som går igjen i Dalis kunstverk.
Et bilde av kunstneren Salvador Dali var inspirasjon til "Un chien Andalaou".

Oppgave 2

”Jenta bråbremset. Nå kaster jeg ballen. Unbrakonøkkelen skal dreies rundt tre ganger. Grovt brød inneholder mye jern.”

  • I fagartikkelen om tekstdefinisjonen kom vi fram til at disse fire setningene ikke er en tekst. Hvilket kriterium mangler?
  • Hvor mye må endres for at de fire setningene skal bli til en tekst? Klarer du å forme en tekst som gir mening uten å endre innholdet i setningen? Du kan få føye til ord.
  1. 1«Tekst og kontekst. En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk.». Vagle, W m fl. LNU, Cappelen. 1994.

Læringsressurser

Hva er en tekst?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter