Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KulturteoriChevronRight
  4. Hva påvirker vår kulturforståelse?ChevronRight
  5. Stereotypier og humorChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Stereotypier og humor

Hva ler du av? Det finnes mange former for humor, og ikke alle ler av det samme. Men det er også universelle virkemidler i humor. Ett virkemiddel er å lage stereotype framstillinger av andre folkegrupper og kulturer.

Harald Eia og Atle Antonsen fra forestillingen Team Antonsen Live fra 2004. Foto.
Harald Eia og Atle Antonsen i Team Antonsen Live. Atle Antonsen spiller figuren «Same som snakker først høyt, så lavt, i en sånn kurve».

Før du leser videre: Kan du definere begrepet stereotypi? Les fagartikkelen om stereotypier.

Litt om hva vi ler av

Du har sikkert opplevd å le av noe andre ikke synes er morsomt i det hele tatt. Humor er i stor grad kulturbestemt. De som tilhører en kultur, har like referanserammer og kjenner de kulturelle kodene, vil gjerne le av det samme. De som ikke tilhører kulturen, forstår ikke alltid hva som er morsomt. Kanskje har du og vennene dine noe dere kaller "intern humor", der dere ler av noe som gjerne er knyttet til en felles opplevelse eller erfaring? Slik humor binder dere sammen, men den skaper også distanse til de andre som ikke har de samme referanserammene.

Vi ler altså ikke alltid av det samme. Likevel er det en del humoristiske virkemidler som de fleste ler av, som at noen snakker eller beveger seg rart. Aller best liker vi å le av de som er annerledes enn oss.

Om humor og virkemidler på fjernsyn i faget Medie- og informasjonskunnskap.

Humor kan skape avstand

Humor kan være med på å opprettholde skillet mellom "vi" og "de andre". Stereotype framstillinger kan forsterke fordommer vi har om en folkegruppe eller kultur. Vi ler gjerne av folk fra en annen landsdel, en minoritetsgruppe eller folk fra andre land. De andre framstilles gjerne som enklere og dummere enn oss, og måten de snakker på, utseende og oppførsel, karikeres. Egenskaper som overdrives og manglende nyanser skaper humoren. Samtidig er det krevende å balansere mellom humor og det å fremme negative stereotypier som kan støte.

Tenk over: Er det noe eller noen du ikke synes vi bør vitse om?

Norske stereotypier

Journalist Hanne Bernhardsen Nordvåg skriver om fordommene hun møter som nordlending i kronikken "Fordømte nordlendinger. Og søringer. Og bergensere". Hun forteller hvordan humorgruppa Team Antonsen gjorde suksess med Ekstra Joker Nord og «Kaaaaaaari Bræmnæsssss», hvordan det førte til at mange parodierte dialekten hennes. Hun føyste det bort i starten og tenkte at folk ikke mente det vondt, men stiller i kronikken spørsmålstegn ved fordommene og hva slags bilde folk flest har av nordlendinger.

Se klippet fra Team Antonsen: Ekstra Joker Nord

Bernhardsen Nordvåg skriver også at hun kjenner seg igjen i mange av fordommene hun møter. Hun mener det er en kjerne av sannhet i hvordan nordlendinger framstilles. Her er hun inne på noe sentralt når det gjelder stereotypier og humor: For at det skal være morsomt, må folk kjenne igjen noe i framstillingen.

Les hele kronikken på NRK.no: "Fordømte nordlendinger. Og søringer. Og bergensere".

Tenk over: Hvordan brukes stereotypier om nordmenn som humor i norske reklamer? Hvor kommer personen i reklamen fra, og hvordan framstilles han eller hun?

Når passer det å vitse med stereotypier?

Humor er situasjonsavhengig. Journalist Geir Ramnefjell skriver i kommentaren "Humor og rasisme" om hvordan noe som er passende å si blant venner, ikke er like akseptabelt å si i det offentlige rom:

"Humor kan være upassende. Men humor er også ofte en ganske fin og ufarlig måte å lufte sine egne fordommer på. I en sosial sammenheng på jobben, med naboer. Humor kan være litt råere med folk du kjenner litt fra før, og da blir du gjerne enda bedre kjent etterpå.

For komikere er det å beherske temaer som rasisme og stereotypier et adelsmerke. Fordi det er farlig. Det er alltid mer spektakulært å leke med ilden."

Ramnefjell mener det er viktig å snakke og fleipe om stereotypier og diskriminering, men at det er noen fallgruver. Det er viktig å vite når du kan spøke om noe og når det ikke er passende.

Hele kommentaren "Humor og rasisme" i Dagbladet.

Problemet med Apu

Portrett av den indiske butikkeieren Apu, som er en figur i TV-serien The Simpsons. Illustrasjon.
Karakteren Apu fra TV-serien The Simpsons ble anklaget for å underbygge negative fordommer om indere i USA. Nå er den indiske butikkeieren ute av den populære serien.

Flere humorserier spiller på stereotypier for å skape humor. Ikke minst gjelder det den amerikanske serien The Simpsons, som karikerer en rekke mennesketyper og folk med ulik etnisk bakgrunn. Ikke alle setter pris på hvordan det blir gjort.

Komikeren Hari Kondabolu elsker The Simpsons, men han hater seriens indiske kjøpmann, Apu. I dokumentaren Problemet med Apu går Kondabolu inn på hva han synes er problematisk med denne karakteren, og han undersøker hva slags rolle Apu har spilt for sør-asiater i USA.

Apu er en tegnefilmfigur som snakker engelsk med indisk aksent. Han var lenge den eneste inderen på amerikansk TV, og han ble stereotypien som skildret indere som underdanige og utspekulerte. Det var støtende for mange. I dokumentaren møter vi flere sør-asiater som har opplevd å bli mobbet med fraser og uttrykk fra serien, også dokumentarskaperen selv. Kondabolu mener Apu bare er ett eksempel på rasismen som finnes i Hollywood, der det er vanlig å drive gjøn med ikke-hvite.

Kan humor være rasistisk? Se dokumentaren Problemet med Apu og diskuter.

Læringsressurser

Hva påvirker vår kulturforståelse?