Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KulturteoriChevronRight
 4. Hva påvirker vår kulturforståelse?ChevronRight
 5. «Farukhs mynt»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

«Farukhs mynt»

"Farukhs mynt" er en norsk novellefilm fra 2011. Her finner du oppgaver om kulturmøter, stereotyper og verdenssyn, og oppgaver knyttet til filmens fortelleteknikk. Se filmen (20 min) før du begynner på oppgavene.

Oppgave 1

Kaste mynt og kron

Ved hvilke anledninger kaster du mynt (engelsk: tails) og kron (engelsk: head)?

I oppslagsverk vil du finne forklaringer på skikken med å kaste mynt og kron som en måte å avgjøre et vanskelig valg på. Som eksempler på anledninger der metoden brukes, refereres det til det å avgjøre hvilket lag som skal ta avspark i en fotballkamp, eller hvilket lag som skal få velge side. Historisk tolket man myntkastingens tilfeldige resultat som et uttrykk for skjebnen, eller en guddommelig vilje.

Asylsøker og turist

 • Hva tenker du på når du hører ordet asylsøker?
 • Hvordan er det forskjellig fra hvordan du tenker på ordet turist?
 • Tenker du i stereotyper?

Oppgave 2

Hva sier filmen om kulturmøter?

 • Beskriv kulturmøtet mellom Farukh/Hassan på den ene siden og Jorunn på den andre.
 • Farukh og Hassan er det som sosiologen Zygmunt Bauman kaller vagabonder, til forskjell fra turister. På hvilken måte er Farukh og Hassan representanter for vagabondene?
 • Hvordan blir vagabond- og turistrollen aktualisert i filmen?
 • Beskriv Farukhs verdensbilde, slik det kommer til uttrykk i filmen. Hvordan henger dette sammen med hans kulturfilter?
 • Farukh bruker uttrykket "In sha'Allah". Finn ut betydningen. Hvordan henger dette sammen med hans skjebnetro?

Oppgave 3

Se nærmere på:

Miljøet

Filmen er spilt inn i Aurland og Geiranger. Dette er destinasjoner turister i tusentall besøker hver sommer, og som vi elsker å vise fram i turistbrosjyrene våre. Mange tenker på fjord og fjell som "typisk" norsk.

 • Hvordan virker disse naturskjønne "kulissene" inn i filmen?
 • Hvorfor tror du regissøren har valgt å legge handlingen hit?

Personene

 • Samsvarer Farukh og Hassan med forestillingen din om asylsøkere?
 • På hvilken måte stemmer de med stereotypene?
 • Farukh åpner ikke konvolutten. Hvorfor ikke?
 • Beskriv forholdet mellom Farukh og Hassan. Forsøk å bruke begreper du har lært i kommunikasjon og kultur.
 • Jorunn er den eneste personen vi møter fra vertskulturen. På hvilken måte representerer hun "det norske"?

Musikk

Filmen har fått musikalsk følge med lydspor med følgende titler: "The Letter", "The Forest", "Time, Hope, Faith", "The Decision" og "The Letter II".

 • Hvordan bidrar musikken til stemningen i filmen?
 • Hvordan bygger den opp rundt temaet?

Oppgave 4

Vurder novelleformen

 • På hvilken måte oppfyller denne filmen de vanligste kjennetegnene på en novelle?
 • Beskriv anslaget i filmen. Hva presenteres her?
 • Hvilken symbolikk ligger det i den andre åpningsscenen, der Hassan befinner seg i flaggstanga? Puslespillet er et annet eksempel på symbol- og metaforbruk i filmen. På hvilken måte?
 • Finner du noen frampek?
 • Hva vil du si er vendepunktet?
 • Kommenter sluttscenen.
 • På hvilken måte bidrar novelleformen til vår forståelse av temaet?
 • Hva får vi "ekstra" ved at dette er en film, og ikke en klassisk novelle?

Læringsressurser

Hva påvirker vår kulturforståelse?