1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KulturteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kulturbegrepetChevronRight
  5. Beskrivende kulturforståelseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskrivende kulturforståelse

Oppgave 1

Svar kort på disse spørsmålene etter å ha lest om den beskrivende kulturforståelsen og dens problematiske fortid.

  • Hva er selve poenget med en beskrivende tilnærming til kultur?
  • Hva la de første forskerne som studerte andre kulturer, vekt på? Hva var formålet til disse forskerne?
  • Hvorfor kan de første beskrivelsene av fremmede folkeslag betegnes som normativ og ikke beskrivende?
  • Hvorfor karakteriseres det beskrivende kulturbegrepet som "et av de mest maktfulle gjennom tidene?"
  • Hva er en etnosentrisk beskrivelse?

Oppgave 2

Drøft med en medelev:

  • Hvordan ville du oppleve det dersom forskere karakteriserte din kultur som underlegen og primitiv?

Oppgave 3

På hvilken måte har innholdet i det beskrivende kulturbegrepet utviklet seg gjennom tidene? For å illustrere dette kan du lage en liten collage eller fotofortelling.

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet