Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KulturteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kulturbegrepetChevronRight
  5. Normativ kulturforståelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Normativ kulturforståelse

Når vi møter ulike kulturuttrykk, som for eksempel klær, musikk eller litteratur, vil vi nesten alltid vurdere det vi ser og hører som fint eller stygt, rart eller spennende, bra eller dårlig. Det er også sannsynlig at vi vil ha ulike oppfatninger av dette.

Gatemusikant spiller på en saksofon. Foto.

En norm er en regel som sier noe om hva som forventes av individene i et fellesskap. Kilde: SNL.no

En normativ kulturforståelse forutsetter at det eksisterer en felles målestokk for eksempel for kunstnerisk kvalitet og menneskelig vekst. For å kunne vurdere om noe er god eller dårlig kultur, finkultur og ukultur, må vi ha felles normer. Er det mulig å bli enig om hva som er bra eller dårlig kultur?

Rett eller galt? Godt eller dårlig?

Alle kulturer er ikke like. De vil variere fra samfunn til samfunn. Det som kan synes riktig for én folkegruppe, er kanskje helt upassende eller galt for en annen. Det unike i hver kultur er det vi refererer til som normativt for den aktuelle kulturen. Normene kan være både skrevne og uskrevne regler for hvordan folk skal tenke og oppføre seg i en kultur. Aktiviteten eller skikken forholder seg til de aktuelle normene i kulturen. Selv om vi skal være forsiktig med begrepet «normal», kan vi si at vi ser på hva som er normalt innenfor hver kultur. Slik kan andres kultur vurderes som «unormal».

Vi er farget av vår egen kultur

Vi påvirkes av våre egne normer og verdier når vi møter andre kulturer. Vi sier at vi har et kulturfilter vi ser på kultur igjennom. Du kan sammenligne det med et par briller. Disse brillene er det ikke så enkelt å ta av seg, slik som vi kan gjøre med et par solbriller. Den andre kulturen opp blir målt mot vår egen, og vi vurderer den kvalitativt som riktig og god (stemmer med vår egen kultur), eller feil og dårlig (stemmer ikke med vår kultur). Du skal lære mer om kulturfilter senere.

Hvem bestemmer hva som er normen?

Vi har sett at en norm vil være en verdimålestokk. Normative kulturelle verdier vil være holdninger og atferd som er høyt verdsatt og utbredt innenfor en kultur.

Tenk over: Hvilke holdninger og verdier er høyt verdsatt i Norge? Diskuter med medelever og bli enige om minst tre slike verdier.

Før i tida var det gjerne den kulturelle eliten som satte normene for hva som var bra og «dannet». Opera og klassisk musikk var for eksempel ansett som finkultur, mens jazz og popmusikk var ukultur.

Moderne medie- og massekommunikasjon har problematisert dette. Hvis vi kaller det som andre liker for ukultur, har vi felt en dom over dem. Finnes det for eksempel et verdimål som er gyldig både for opera og såpeopera? Er det mulig å finne objektive vurderingskriterier?

Normer og makt

Hva som er bra, dårlig, fint eller ikke fint, defineres gjerne av noen med makt. Vår historie gjennom kolonimakt og posisjon i verdenssamfunnet gjorde det mulig for Europa å sette seg selv på toppen som «dannede» og «siviliserte», mens en plasserte andre folkeslag på bunnen som «primitive" og «kulturløse». Det betyr ikke at alle europeere ble sett på som like «dannede». Nasjonalstaten i Norge har eksempelvis tradisjonelt sett ned på samenes kultur. Et viktig virkemiddel for å fornorske samene var å forby samisk i skolen. Forbudet ble først opphevet i 1950-årene.

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet