Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KulturteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kulturbegrepetChevronRight
 5. Essensialistisk kulturforståelseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Essensialistisk kulturforståelse

Oppgave 1

I teksten om essensiell tilnærming til kultur leste vi om hvordan vi kan oppfatte Ahmed fra Drammen som pakistaner og/eller muslim. Lag lignende eksempler der du forsøker å beskrive essensen i en kultur. I parentesene er det gitt forslag.

 • Kjønn (Menn er ... Kvinner er ...).
 • Nasjonaliteter (Svensker er ...).
 • En spesiell aldersgruppe (Ungdommer er ...).
 • En spesiell yrkesgruppe (Lærere er ...).

Oppgave 2

Hva er typisk norsk? Lag ei liste over det du mener kjennetegner nordmenn.

 • Sammenlign lista med de andre i gruppa. Har dere mange like punkter?
 • Lag ei felles liste der dere rangerer punktene etter hvor mange som hadde samme punkt på lista si. Sett de punktene som flest hadde med, øverst.
 • Er dere enige i at punktene dere har funnet, er essensen av det å være norsk?
 • Er du typisk norsk? Når du ser på lista, er det mange av punktene som kjennetegner deg? Forklar hvorfor de gjør eller ikke gjør det.
 • Hva er fordelene og ulempene ved å ha en slik essensialistisk tilnærming til hva norsk kultur er?

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet