Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KulturteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kulturbegrepetChevronRight
 5. Normativ kulturforståelseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Normativ kulturforståelse

Oppgave 1

Ordene vi velger når vi beskriver en kultur, kan si noe om holdninger vi har til kulturen. Positivt eller negativt ladde ord kan være uttrykk for en normativ kulturforståelse.

 • Populærkultur
 • Finkultur
 • Prestasjonskultur
 • Primitiv
 • Dannet
 • Sivilisert

Hva forbinder du disse ordene? Er det noe negativt eller noe positivt? Drøft dette med sidemannen, og begrunn svarene dere kommer fram til.

Oppgave 2

Ofte finner vi ordet kultur satt sammen med andre ord, som i oppgaven over. Hvilke andre begrep som inneholder ordet kultur kjenner du til? Forklar hva du forstår med disse begrepene.

Oppgave 3

Når man sier om en annen kultur at den er «primitiv», er det et uttrykk for en normativ kulturforståelse. På hvilken måte? Hva ligger bak når vi sier om en annen kultur at den er primitiv? Bruk et eksempel til å forklare dette.

Oppgave 4

Drøft spørsmålene: Er det riktig å lage en skala over leveformer, slik som det tidligere ble gjort innenfor vitenskapen, der man satte «primitive», «kulturløse» folkeslag på bunnen, og de «dannede» og «siviliserte», hvor europeerne hørte hjemme, på toppen?

Er alle kulturer like bra og like dårlige? Begrunn svarene dine ved hjelp av eksempler.

Oppgave 5

Norges behandling av samene og deres kultur blir gitt som eksempel på hvordan en kultur definerer seg som bedre enn en annen. Kjenner du til flere slike eksempler der en majoritetskultur ser ned på en minoritetskultur?

Ta for deg en minoritetskultur som har blitt behandlet dårlig av majoritetskulturen. Beskriv kort hvilket syn majoritetskulturen hadde på dem. Hvilke konsekvenser fikk det for minoritetskulturens befolkning?

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet