Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KulturteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kulturbegrepetChevronRight
 5. KulturbegrepetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kulturbegrepet

Oppgave 1

Skriv ned dine første assosiasjoner til ordet kultur. Sammenlign i klassen. Samle de forskjellige assosiasjonene i klassen på en tavle eller i et dokument.

Ta eksemplene dere har kommet med, og forsøk å plassere dem inn i de fem rubrikkene med overskriftene til Øyvind Dahl:

 • Kultur som åndsliv og produkt av slik aktivitet
 • Kultur som "utvidet kulturbegrep" i form av aktiviteter, gjenstander og redskaper
 • Kultur som arv og minner
 • Kultur som livsform
 • Kultur som meningsfellesskap

Dere oppdager sikkert at det er vanskelig å bli enige om hvor eksemplene hører hjemme, og noen vil sikkert høre hjemme i flere kategorier. Diskuter hvorfor det er slik.

Ta også for dere de ulike eksemplene og diskuter om de kan betegnes som finkultur, ukultur eller populærkultur. Også her vil dere sikkert oppdage at dere er uenige. Hvorfor er det slik?

Oppgave 2

Lag en presentasjon (eller film) som bruker de fem kategoriene i oppgave 1 som utgangspunkt for en beskrivelse av norsk kultur. Jobb to eller tre sammen. Finn bilder som dere mener viser typiske eksempler på norsk åndsliv, norsk livsform og så videre.

 • Presenter resultatet for de andre elevene. Forklar hvorfor dere valgte akkurat de bildene dere endte opp med i presentasjonen. Var det vanskelig å bli enige om hvilke bilder som skulle være med?
 • Har gruppene valgt mange like motiver? Diskuter hvorfor eller hvorfor ikke.

Oppgave 3

Bare innenfor fagfeltet sosialantropologi (antropos: menneske, og logos: lære) finnes det over hundre forskjellige definisjoner av kultur. Se på de fire antropologiske definisjonene. Ta for deg hvert enkelt sitat. Hva er det fokusert på? Hva er likt, og hva er forskjellig i definisjonene?

Definisjon 1: Edward B. Tylor: "Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn."

Definisjon 2: Arne Martin Klausen: "[...] idéer, verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående generasjon, og som man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til den neste generasjon. Kultur er med andre ord alt vi lærer om rett og galt, stygt og pent, nyttig og unyttig, om daglig atferd og meningen med livet."

Definisjon 3: Hylland Eriksen: "Kultur er det omskiftelige meningsfellesskapet som gang på gang etableres og forandres når mennesker gjør noe sammen."

Definisjon 4: Geert Hofstede definerer kultur som "[...] kollektiv programmering av et menneskes sinn". Hodne og Rosendahl utdyper: "Det innebærer at omgivelsenes normer preger bevisstheten til et menneske fra de tidligste barneår og bestemmer dermed atferden senere i livet."

Når du ser på definisjonene, hva mener du sosialantropologien er opptatt av? Hvorfor tror du sosialantropologer er opptatt av kulturbegrepet? Hva tror du sosialantroplogien kan tilføre studiet ditt i kommunikasjon og kultur?

Oppgave 4

Drøft i klassen hvordan assosiasjonene dere kom fram til i oppgave 1 og 2 henger sammen med deres forståelse av kulturbegrepet etter å ha jobbet med begrepet. Hvorfor er det så vanskelig å bli enige om en definisjon av kultur?

Læringsressurser

Introduksjon til kulturbegrepet