Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?ChevronRight
 5. Viktige kontekstfaktorerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Viktige kontekstfaktorer

Jo lenger vi oppholder oss i et annet kulturelt fellesskap, og jo mer vi kommuniserer, desto mer vil vi forstå at vi trenger å vite noe mer om omgivelsene. Vi tilpasser oss de vi kommuniserer med.

Den gode samtalen. Foto.

Kommunikasjon skjer aldri i et tomrom. Konteksten er med på å gi nøkler til hvordan vi skal forstå de tegn vi sender verbalt eller ikke-verbalt. Kontekst kan være:

 • de fysiske omgivelsene, som hvor kommunikasjonen foregår - er det ute eller inne, på gaten eller i skogen?
 • forutsetningen for kommunikasjonen - hva er det som ligger bak?
 • hensikten for samhandlingen - hva er målet for kommunikasjonen?
 • sosiale og kulturelle forutsetninger, verdier og normer, religion og historie - kort sagt alt som kan danne bakgrunn for de kommunikative handlingene.

Slike referanserammer eller kulturelle kontekstfaktorer er viktige, men det er umulig å liste opp alle. Som tidligere nevnt, kompliseres bildet ytterligere ved at partene i en kommunikasjon vanligvis gjør ulike deler av disse faktorene relevante.

Ut ifra det vi tidligere har sagt om den dynamiske kulturforståelsen, er kultur ikke bare noe mennesket har, men noe det skaper eller gjør gjeldende i en samhandling. Hver av partene bærer med seg sitt sett av referanserammer som kan brukes som kulturelle innkodings- og avkodingsnøkler, det som vi tidligere har kalt kulturfiltre.

Vi må derfor gjøre et utvalg av mulige hovedområder av disse kontekstfaktorene. Hensikt med utvalget er å peke ut noen faktorer som er viktige for kommunikasjonssituasjonen.

Tre viktige faktorer

Vi ta for oss tre hovedgrupper:

 1. Verdensbildet (religion, verdier, normer, tid, osv)
 2. Sosiale faktorer (status, familie, alder, kjønnsroller, jobb, osv)
 3. Individuelle faktorer (erfaring, tenkemåte, beslutningsmåter, følelser osv)

Det er ikke skarpe grenser mellom disse kontekstfaktorene. De går over i hverandre. Forholdet til tid kunne for eksempel like gjerne vært studert under områdene for sosiale eller individuelle faktorer.

Måter å ta beslutning på kan ha både individuelle og sosiale komponenter. Måter å tenke på berører både verdensbilde og individuelle faktorer. Felles for dem alle er at de kan være viktige for hvordan deltakere i en kommunikasjon tilskriver mening til kommunikasjonsprosessene. De er også viktige for å bestemme hvilke meninger som gjøres relevante.

Konteksten ligger i omgivelsene for en kommunikasjonssituasjon. Men samtidig er det opp til den enkelte hvilke faktorer han eller hun gjør gjeldende i den aktuelle samhandlingen eller samtalen.

Når du analyserer en kultur, må du lete etter hvordan faktorene kommer til uttrykk. Det viktigste er å observere og prøve å forklare hvordan for eksempel religion eller alder påvirker kommunikasjonen. Å plassere uttrykkene i riktig kategori er ikke like viktig.

Læringsressurser

Hva er kontekst i en kommunikasjonssituasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter