Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Hva er verbal kommunikasjon?ChevronRight
  5. Den kommunikative kompetansenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Den kommunikative kompetansen

Selv om det hender at vi tråkker feil, at vi sier noe som ikke passer i situasjonen, har de fleste av oss ganske god kompetanse på hvordan vi skal kommunisere i ulike situasjoner.

Påsketur. Foto.

Den kommunikative kompetansen gjør at vi vet hvilke ord vi skal velge, og hvilken måte vi skal uttrykke oss på i en bestemt situasjon overfor bestemte mennesker. Dette er noe du lærer når du sosialiseres inn i en kultur.

Du vil du ikke si til kelneren «Jeg bare må ha et glass vann!». Dette er kunnskap som er ubevisst og praktisk, og ikke bevisst og teoretisk.[1]

Denne kompetansen er i stadig utvikling, og vi lærer oss nye kommunikasjonsformer etter hvert som vi vokser til. Vi lærer hvordan vi skal forholde oss i ulike situasjoner, hvordan vi skal kommunisere på best mulig måte for å oppnå et best mulig resultat, for eksempel i et jobbintervju.

Selv om betydningen av ordene kan være definert i en ordbok, kan meningen være noe annet i en spesiell samtale. Det avhenger av språkbrukerne selv, situasjonen, og hva språket brukes til. Vanligvis er det ikke mulig å forstå meningen uten å kjenne omgivelsene, altså konteksten.

Pragmatikk er språket i bruk

Samspillet mellom språk og kontekst – språket i bruk – er fokuset for pragmatikken. Pragmatikken ligger nært opp mot semantikken, men der semantikken fokuserer på språkets logiske innhold – betydning, fokuserer pragmatikken på dannelsen av mening hos aktørene i en bestemt kontekst.

Vi lærer for eksempel når vi kan si noe, når det er best å tie stille, når vi kan gripe ordet, og når vi overlater det til andre i samspill med andre mennesker. Språkstil, tonestyrke og stemmebruk er viktige signaler som læres i praktisk bruk.

  1. 1«Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse». Jan Svennevig. Cappelen akademisk forl. 2009.

Læringsressurser

Hva er verbal kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter