Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. Hva er kommunikasjon?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva er kommunikasjon?

Den danske filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard (1813–1855) er blitt tilskrevet dette sitatet: «Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve.»

Oppgave 1

Forstår du kommunikasjonsbegrepet?

 • Forklar hva ordet kommunikasjon kommer av.
 • Hvordan brukes ordet i dagligtale?
 • Gi eksempler på hvordan ordet brukes. Se for eksempel i papir-/nettavis, søk opp ordet på nettet og i oppslagsverk.
 • Forklar hvordan ordet «felles» fungerer som en fellesnevner i de sammenhenger ordet kommunikasjon brukes. Gi eksempler.
 • Hvordan kan vi karakterisere både transportmidler som bil og fly og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som Internett og sms som kommunikasjon? Hva har de til felles?
 • Drøft sitatet som er gjengitt i innledningen: «Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve.» Hva tror du menes med samspill? Kan ordet erstattes med fellesskap? Hvordan kan kommunikasjon da tilskrives en grunnleggende betydning?

Oppgave 2

Hvilken kommunikasjonsform?

 • Dersom du sammenligner kommunikasjon i form av menneskelige møter ansikt til ansikt med digital kommunikasjon (for eksempel e-post, sms, chatting, telefon), hva er likt og hva er ulikt?
 • Lag en tabell med to kolonner og flere rader: fysisk kommunikasjon/digital kommunikasjon, likt/ulikt.
 • Hvilken av kommunikasjonsformene (fysisk eller digital) er å foretrekke hvis du skal:
  • bestille en feriereise?
  • slå opp med kjæresten?
  • be om et anbud på en jobb?
  • kondolere noen?
  • si opp et abonnement?
  • foreta et jobbintervju?
 • Sammenlign svarene deres. Hvis dere har forskjellige svar, drøft hvorfor.
 • Til slutt bør du drøfte om det, til tross for forskjellene mellom disse to kommunikasjonsformene, finnes noe grunnleggende likt. I så fall, hva?

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter