Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
  5. Kommunikasjonsmodeller og forståelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kommunikasjonsmodeller og forståelse

I kommunikasjon mellom mennesker er det alltid en avsender og mottaker. Når vi skal studere hvordan vi forstår og misforstår hverandre, må vi også se på andre forhold som påvirker kommunikasjonen.

Kommunikasjon. Illustrasjon.

Vi skal bruke ulike kommunikasjonsmodeller for å beskrive hva som skjer i en kommunikasjonssituasjon.

En modell er en forenklet fremstilling av en sammenheng som ofte er mye mer komplisert. Dersom vi leter etter kommunikasjonsmodeller, kan vi finne mange forskjellige fremstillinger av hva som er viktig i en kommunikasjon.

En modell er på en måte en billedlig fremstilling av en teori. Alle modellene forteller noe om virkeligheten, men ingen forteller alt. Det kan likevel være nyttig å studere slike modeller som gir oss et innblikk i kommunikasjonsprosessen.

Den klassiske kommunikasjonsmodellen

Den klassiske kommunikasjonsmodellen
Massekommunikasjon

Den klassiske kommunikasjonsmodellen viser oss de grunnleggende elementene i en kommunikasjonsprosess. Kommunikasjonsmodellen ovenfor er en billedlig fremstilling av sentrale begreper i kommunikasjonsteorien. Avsenderen innkoder budskapet sitt i tegn eller melding, mottakeren avkoder tegnene og mottar budskapet. Mottakeren gir tilbakemelding som igjen må tolkes av avsenderen. Det hele kan forstyrres av støy.

Prosessmodellen

Den klassiske modellen har dannet utgangspunkt for det vi tradisjonelt kaller prosessmodellen.

Opphavet til navnet på modellen er det sterke fokuset på prosessen – hvordan informasjonen flyter fra sender til den når mottaker.

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter