Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. Repeter og bruk kulturfiltermodellenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Repeter og bruk kulturfiltermodellen

Oppgave 1

 • Repeter begrepene i kulturfiltermodellen ved å se gjennom videoen. Husker du alle stadiene?
 • Forklar begrepene kulturfilter, intendert mening og kontekst. Bruk eksempler.

Oppgave 2

 • Skriv ned alle assosiasjonene du har til ordet "katt" og sammenlign lista di med sidemannens liste. Har dere lik forståelse av dette begrepet?
 • Hvordan ville en samtale mellom to som har ulik forståelse av begrepet "katt" foregå? Forklar ved hjelp av kulturfiltermodellen.

Oppgave 3

I klippet fra TV-serien Skam møter vi Isak hos helsesykepleieren på skolen.

 • Analyser kommunikasjonen mellom Isak og helsesykepleieren ved hjelp av kulturfiltermodellen.
 • Hva tror du har formet kulturfiltrene til helsesykepleieren og til Isak? Beskriv det du oppfatter som deres kulturelle ståsted (normer, verdier og erfaringer). Er de veldig ulike? Begrunn svaret ditt.
 • Hvis du kjenner TV-serien: Hvordan har det påvirket din tolkning av samtalen mellom Isak og helsesykepleieren at du kjenner til hva Isak strever med og hva som har skjedd tidligere (samtalens kontekst)?
 • Hvis du ikke kjenner serien, søk etter informasjon om karakteren Isak i Skam. Vil du etter å ha lest litt om ham endre din beskrivelse av noen av elementene i kulturfiltermodellen? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.

Oppgave 4

Hva slags nytte kan du ha av å kjenne til kulturfiltere og kulturfiltermodellen

 • i møte med mennesker i hverdagen?
 • i nåværende og framtidig arbeidsliv?

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter