Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
  5. Relasjoner og kontekst påvirker ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Relasjoner og kontekst påvirker

Tenk deg at du får meldingen "sitt ned". Hvor og når dette blir sagt, og hvem som sier det, vil avgjøre om du omfatter det som en invitasjon, et forslag, en oppfordring eller en kommando.

Kontekst påvirker kommunikasjonen
Kontekst i kulturfiltermodellen

Betydning av kontekst

Kontekst er alt som kan påvirke kommunikasjonen. Det kan være innflytelse fra omgivelser, situasjonen, tidspunktet, miljøet og så videre. I modellen vår har vi illustrert konteksten med en stor ellipse. Den er en ramme rundt hele kommunikasjonssituasjonen.

Hvordan sending og mottak skjer, avhenger ofte sterkt av konteksten. Er det en fortrolig samtale i en sofa, en offentlig tale, eller er det lesing av en avisartikkel på bussen? Hvilket forhold har du til den du kommuniserer med?

Betydning av relasjoner

Relasjonen du har til den du kommuniserer med, er en del av konteksten. Den vil påvirke hvordan du koder og avkoder en melding. Relasjonen mellom avsender og mottaker er illustrert med den stiplede ovalen i kommunikasjonsmodellen vår.

Er relasjonen mellom de som kommuniserer preget av tillit eller mistillit? De følelsesmessige relasjonene kan spille en viktig rolle for hvordan tegnene eller signalene blir tolket. Har du ikke tillit til den du snakker med, vil du tolke meldinger fra denne personen annerledes enn om den kom fra en venn du stoler på.

Kan du se for deg ulike situasjoner der meldingen "sitt ned" kan tolkes ulikt?

Læringsressurser

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter