Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. ProsessmodellenChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Prosessmodellen

Prosessmodellen er en kommunikasjonsmodell som brukes i fag der kommunikasjon mellom mennesker er relevant og sentralt.

Modellen blir brukt for å beskrive og analysere prosessen i en kommunikasjonssituasjon. Kommunikasjon mellom mennesker er veldig viktig, enten det dreier seg om personlig og mellommenneskelig kommunikasjon eller mediekommunikasjon. Modellen egner seg godt til å forstå når og hvorfor kommunikasjon kan gå galt. Derfor er støy et sentralt begrep i modellen.

Sentrale begreper i modellen

 • Avsender: Personen eller virksomheten som sender meldingen
 • Koding: Sier noe om hvordan meldingen er kodet, og gjort forståelig for mottaker
 • Kanal: Måten meldingen er formidlet på
 • Avkoding: Lesing, tolking og forståelse av meldingen
 • Mottaker: Den som tar imot meldingen
 • Tilbakemelding: Respons som meldingen utløser
 • Støy: Hindre som står i veien for at meldinger når fram slik de er ment

Opprinnelig var prosessmodellen laget for å beskrive hvordan meldinger ble overført teknisk. Det er forskerne Shannon og Weaver som står bak modellen, og den ble først kjent i 1948 som en matematisk kommunikasjonsteori.