Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon mellom kulturerChevronRight
 4. Hva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
 5. Hvordan danner vi meninger?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hvordan danner vi meninger?

Oppgave 1

I fagteksten står det at meninger blir til i et sosialt samspill. Forklar hva som menes med dette.

Oppgave 2

Diskuter hva meninger er og hvordan de oppstår:

 • Hvordan har du selv fått meninger om rett og galt, stygt og pent og så videre?
 • Hvem har påvirket deg?
 • Blir du lett påvirket av andre?
 • Påvirker du andres meninger?
 • Hva er betydningen av respons og oppfølging fra andre personer for dine meninger?
 • Er slik meningspåvirkning positivt eller negativt?

Oppgave 3

Gjør et forsøk der dere går sammen minst tre i en gruppe. Finn et tema dere skal diskutere, og velg dere to ulike standpunkt (dere later som hvis dere egentlig er enige). Tredjemann skal være observatør og notere det som skjer i debatten:

Hvordan kommuniserer de som har veldig ulike meninger?

 • Lytter de til hverandre og tar tak i hverandres argument?
 • Endrer de mening delvis eller helt underveis?
 • Hva skjer med kroppspråket i diskusjonen?

Gjenta forsøket, men nå skal alle ha ganske like meninger om temaet dere diskuterer. Hvordan kommuniserer de som har veldig like meninger?

 • Bruk de samme punktene som over i observasjonen.
 • Hva er forskjellen på denne og forrige diskusjon?

Hva kan dette forsøket si oss om hvordan vi danner meninger?

Læringsressurser

Hva er interkulturell kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter