Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon mellom kulturerChevronRight
  4. Hva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
  5. Ungdomskulturer og subkulturerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ungdomskulturer og subkulturer

Hvordan vil du beskrive ungdomskulturen du er en del av? Følger du hovedtrendene, eller liker du å utfordre kulturen de fleste andre jevnaldrende tilhører?

Beina til to ungdommer kledd i sort, hullete tøy, nagler,  nettingstrømper og skinnstøvletter. Foto.
Noen ungdommer velger å kle seg på en måte som ikke er sosialt akseptabelt eller som provoserer generasjonen over.

Subkulturer

Ungdom har ofte blitt tenkt på som en enhetlig gruppe. I dag ser vi på ungdom som en mangfoldig gruppe hvor det vokser fram svært ulike subkulturer. Subkulturene dannes etter unges interesser, sosiale bakgrunn, bosted og etnisitet. Innenfor disse gruppene definerer de unge sine normer, verdier, stiluttrykk, musikktilhørighet, forbilder, forhold til festing og rusmidler, og ikke minst hvor mye en skal utfordre voksenkulturen.

Når subkulturer blir mainstream

Elvis Presley i promotering for filmen Jailhouse Rock. Foto.
Elvis var det store ikonet for ungdommer på 50-tallet.

Subkulturer oppstår ofte som en reaksjon på verdiene og normene til den rådende kulturen. Markedsførere og filmskapere henter derfor gjerne inspirasjon fra subkulturer hos ungdom. Noen av disse subkulturene har dermed fått en stor plass i mediebildet, selv om kulturen i utgangspunktet bare representerte en liten subkultur blant ungdom.

Det var særlig etter andre verdenskrig at ungdomskultur ble en del av mediebildet. Med glattsleiket hår, trange jeans og skinnjakke danset ungdommene til rockemusikk og provoserte den konservative foreldregenerasjonen. Det oppstod en hel industri rundt denne tenåringskulturen, og den gikk fra å være en subkultur til å bli en "mainstream"-kultur.

Ungdom henter også gjerne inspirasjon fra tidligere ungdomskulturer. Vi ser det både i populærkulturen og motebildet i dag. Videre i artikkelen skal vi se nærmere på noen sentrale subkulturer som har påvirket generasjonene etter andre verdenskrig.

Før du leser videre: Er du inspirert av tidligere ungdomskulturer, for eksempel gjennom filmer? Diskuter med en medelev.

Hippiebevegelsen

En VW Kombi-buss fra 1967 dekorert med fargerik håndmaling. Foto.
Hippiene dekorerte gjerne bilene med sterke farger og psykedeliske mønstre.

Hippiebevegelsen oppstod i bydelen Haight-Ashbury i San Francisco i begynnelsen av 1960-årene. I dette området kunne studenter, unge kunstnere, musikere og forfattere finne billige og romslige leiligheter. Det oppstod et alternativt samfunn. Mot slutten av 1966 begynte hippiebevegelsen å få internasjonal oppmerksomhet.

Begrepet psykedelisk, som betyr bevissthetsutvidende, var sentralt. Det ble vanlig med en omfattende bruk av narkotiske stoffer. Det var egne butikker, restauranter og klubber som solgte "psykedeliske" varer og "psykedelisk" mat. Mange nye stilarter ble utviklet av dette og fikk gjennomslag i populærkulturen. Til slutt ble det en del av mainstream-kulturen for ungdom som adopterte deler av denne livsstilen.

Sekstiåtterne

Studentopprøret i 1968 og de påfølgende årene utviklet seg til en bevegelse som på norsk blir omtalt som sekstiåtterne eller "det nye venstre". Det var en sosial bevegelse, og i de fleste tilfeller en studentbevegelse. Disse studentene ønsket en radikal samfunnsendring, og deltok aktivt i debatter og demonstrasjoner.

Det skjedde mye på den verdenspolitiske scenen i 1968. Martin Luther King og Robert F. Kennedy ble drept, det var opptøyer i Paris og verden så en bølge av studentdemonstrasjoner som blant annet endte i Tlatelolcomassakren i Mexico. Vietnamkrigen hadde pågått i syv år, og motstanden mot krigen økte.

Norge opplevde ikke den samme studenturoen i 1968 som mange andre land. Men i 1970, med Rød Fronts overtagelse av Det Norske Studentersamfund, ble også norske studenter radikalisert.

Punkere

Mot slutten av 1970-tallet oppstod det en ny subkultur blant ungdom i England. Punken oppsto i forbindelse med den rå og opprørske punkrocken i 1970-årene, men den hadde stilmessige røtter tilbake til 1960-årene.

Lær mer om punken som sjanger i dette innslaget fra NRK:

I hovedsak var punkere kritiske til det etablerte samfunnet og brukte anarkistiske eller nihilistiske motiver som virkemidler for å provosere og påvirke folk. Utøverne og tilhengerne av musikkstilen hadde ofte svarte klær med jakkemerker, naglebelter, ring i nesen og hanekam. Rundt 1976 begynte de første punkerne å dukke opp i de større byene i Sverige, og dette spredte seg etter hvert til norske byer.

Ulike subkulturer i dag

Ungdom blir ofte del av ulike subkulturer gjennom fritidsinteresser. Hvilket fritidstilbud du har er ofte avhengig av hvor du bor. Det kan dannes subkulturer rundt ungdom som er aktive i idrett, politikk, gaming og religion. Tilbudene er mange, og med sosiale media er det mulig danne subkulturer på nett med ungdom fra hele verden.

Tenk over: Hvilke subkulturer kjenner du til i dag? Er du selv med i en subkultur?

Subkulturer har et kulturuttrykk som gjerne er lett å parodiere. I denne sketsjen fra "Radioresepsjonen på TV" møter du en gutt som tilhører EMO-kulturen. Før du ser klippet, skriv ned hvilke forestillinger du har om denne subkulturen.

Når du har sett filmen:

  • På hvilken måte kommer det fram i filmen at EMO-kulturen er en subkultur?
  • Hvordan framstilles forholdet mellom generasjonene her?

Kilder

Bjurström, Erling (1982) Generasjonsopprøret. Ungdomskulturer, ungdomsbevegelser og tenåringsmarked fra 50- og 80-årene. Oslo: Universitetsforlaget AS

Imsen, Gunn (2005). Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetetsforlaget AS

McGilligan, Pat (Red) (1997) Backstory 2. Interviews with Screenwriters of the 1940s and 1950s Berkeley. Berkley, CA: University of California Press.

Punk. (n.d.) Hentet 20.12.2018 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Punk

Sekstiåtterne. (n.d.) Hentet 20.12.2018 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Sekstiåtterne

Læringsressurser

Hva er interkulturell kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter