Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon mellom kulturerChevronRight
  4. Hva er interkulturell kommunikasjon?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hva er interkulturell kommunikasjon?

Har du opplevd å "tråkke i salaten", å gjøre noen kulturelle blundere i møte med andre mennesker? Kanskje gjorde eller sa du noe andre ble støtt av. De fleste synes slike situasjoner er pinlige. Hvordan kan du unngå disse?

To cosplayere som har kledd seg ut som Spiderman. Foto.

Ordet "inter" betyr "mellom". Interkulturell kommunikasjon betyr da kommunikasjon mellom kulturer. Men hvilke kulturer er det vi snakker om? Og hva må til for å kommunisere godt med noen som har andre erfaringer og verdier enn oss? Selv om det nesten er umulig å ikke tråkke feil, finnes det noen råd som kan øke din interkulturelle kompetanse.

Vi kan da definere interkulturell kommunikasjon som en kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn, eller mer presist:

"Interkulturell kommunikasjon er en prosess som innebærer utveksling og fortolkning av tegn og meldinger mellom mennesker som representerer ulike kulturelle fellesskap som er så forskjellige at deres tilskriving av mening påvirkes"[1].

I dette emnet skal du derfor lære mer om hvordan kulturfilteret påvirker hvordan vi kommuniserer, og hvorfor det er viktig å kjenne andres kulturfilter. Det finnes ulike måter å tilnærme seg kommunikasjonen med en annen kultur på. Vi skal se på fordeler og ulemper ved en beskrivende- og en dynamisk kulturforståelse i interkulturell kommunikasjon.

  1. 1«Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon.». Øyvind Dahl. Gyldendal akademisk. 2001.

Læringsressurser

Hva er interkulturell kommunikasjon?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter