Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. Lys, lysstyring og stikkontakterChevronRight
 4. PlanleggingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Planlegging

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskilder styrt av de mest vanlige lysbryterne som blir brukt i boliger. Du skal lære deg åpen og skjult installasjon. Samtidig skal du lære om standarder og forskrifter som finnes i boliginstallasjon

Glødelampe. Foto.

I planleggingsdelen må du:

1. Foreta en risikovurdering, der du vurderer risikoen ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risikoen når installasjonen er i bruk.

 • Du skal arbeide i høyden. Hva må vi tenke på her?
 • Du skal kanskje jobbe med spenning?
 • Tar vi hensyn til sikkerhetsforskriften?
 • Er det verktøy du ikke kjenner, og som du må ha opplæring i?

2. Utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.

 • Er installasjonen åpen eller skjult?
 • Finne fram egnet liste, og finne leverandør- eller grossistkatalog.

3. Lage en plan for arbeidet (Gant-diagram), det vil si at du utarbeider en framdriftsplan der du setter opp på papir i kronologisk rekkefølge det du skal gjøre.

 • Gå gjennom oppdraget, og skriv ned de jobbene du skal gjennom i perioden (i venstre kolonne).
 • Sett av den tiden du mener du trenger til de forskjellige delene av arbeidet.
 • Lag deg en "buffer" på slutten av oppdraget slik at du har tid til ferdigstilling, selv om ikke alt går helt etter planen.

Finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre. Klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for jobben. I dette oppdraget er det installasjonstegning og koblingsskjema.

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skjema serievender

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Materialliste

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Samsvarserklæring

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sluttkontroll sjekkliste

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Dokumentasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skjema veksel- og kryssvender

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Risikovurdering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Framdriftsplan Gantt

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjenner du symbolene?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du utarbeide anleggsdokumentasjon?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du utføre en sluttkontroll?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Er installasjonen i orden?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Risikoanalyse av et oppdrag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du gjøre et feilsøk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjenner du verktøyene?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff