Hopp til innhold

 1. Home
 2. Elektro og datateknologi Vg1ChevronRight
 3. Elektroniske kretserChevronRight
 4. Lyd og bildeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lyd og bilde

For at vi skal kunne se på TV, er vi nødt til å få inn TV-signaler fra en sender. Her skal vi jobbe med distribusjon, mottak og fordeling av lyd og bilde tilpasset en bolig

Antenner på hustak. Foto.

Tidsbruk

Læringsoppdraget skal gjennomføres i løpet av 2 uker. Dere jobber i grupper på 2 i hver bås.

Læringsmål

I dette oppdraget skal vi installere et antenneanlegg for mottak av digitale TV-signaler fra RiksTV. Anlegget skal monteres som åpent anlegg. I tillegg skal vi koble opp et hjemmekinoanlegg med surroundlyd.

Etter oppdraget skal du kunne:

 • planlegge eget arbeid.
 • risikovurdere eget arbeid.
 • forklare komponentene og deres oppgave i antenneanlegget.
 • tegne installasjonsskjema med symboler.
 • tegne blokkskjema.
 • bruke feltstyrkemåler for å stille inn en antenne slik at du oppnår best mulig signal.
 • forklare de ulike typene antennekontakt som brukes, 1 dB, 7 dB og 14 dB.
 • forklare forskjellen på motstand og impedans, og hvorfor det er nødvendig med impedanstilpasning.
 • plassere høyttalere i et hjemmekinoanlegg.
 • forklare hvordan høyttalere virker, og hvordan frekvensen påvirker utforming av høyttalere.

Beskrivelse av praktisk arbeid

 • I en enebolig skal det monteres et antenneanlegg for Riks-TV.
 • Dere skal finne den beste plasseringen av antennen.
 • Deretter legger dere kabel fra antennen til en splitter.
 • Fra splitteren skal det gå 2 grener for antennesignaler.
 • Den ene grenen skal ha 1 antennekontakt, mens den andre skal ha 2 antennekontakter.
 • Dere skal lage hjemmekino i et rom i huset. Her skal dere plassere høyttalere for å få et best mulig resultat.

Læringsressurser

Lyd og bilde