Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. Kraftproduksjon og ENØKChevronRight
 4. EnøkChevronRight
 5. Energi for framtidenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Energi for framtiden

Vi prøver å se for oss framtiden med et større behov for energi og hvordan vi skal klare å løse dette. Det samlede energiforbruket i verden øker for hvert år. Det aller meste av dette produseres av ikke-fornybare energikilder som olje, kull og gass. Dette vil ta slutt en dag, og vi må se etter andre alternativer.

Energi for framtiden. Illustrasjonsfoto

En film om energi i framtiden finner du her: Energi for framtiden

Det finnes enormt med ubrukt energi på jorda. Utfordringen vår er å utnytte de ressursene som er her.

 • Vindenergi utnyttes ubetydelig i dag, heldigvis er utbyggingen i gang, og det forskes mye på dette. Her er et stort potensial.
 • Solenergi utnyttes heller ikke mye. Denne energikilden har uten tvil det største potensialet. Her forskes mye, og i tillegg til tradisjonelle solcellepanel snakkes det også om ”solseil” i satellittbane rundt jordkloden. Les mer om teknologien her: forskning.no
 • Bioenergi bør også nyttes mer enn det gjør i dag, og jordvarme er også en energikilde vi absolutt bør benytte mer. Jordvarmen ligger under oss, og å benytte dette til oppvarming av boliger er noe vi bør gjøre mer av. Les mer her: klimavis.no

Organisasjoner som jobber for miljøet

Bellona

Bellonademonstranter. foto.

Bellona er en stiftelse som er veldig opptatt av miljøet. De jobber både nasjonalt og internasjonalt. Bellona ble etablert 16. juni 1986 og er en uavhengig, ideell stiftelse.

Frederic Hauge og Rune Haaland stiftet denne organisasjonen for at vi skulle bli mer miljøbevisste. De jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen vår. De har satt miljøvern på den politiske dagsordenen, og vi har nok alle blitt mer bevisste på miljøet og de utfordringer vi står overfor, på grunn av Bellona og andre slike stiftelser, organisasjoner og institusjoner.

Hjemmesiden til Bellona finner du her: Bellona

I framtiden vil det bli strengere krav til blant annet miljømerking av hus. Allerede nå finnes det hus som lager sin egen energi.

Fra Bellona: ”Mange hus bygges uten tanke på livsløpet. Når en eiendomsutvikler skal tjene mest mulig penger på salget av boliger, lønner det seg ikke med ekstra investeringer i strømsparende og effektiviserende tiltak. Strømregningene er det jo ikke utbyggeren som skal betale.

Det finnes alternativer til dagens energislukende boliger, blant annet hus som ikke bare er bygd for å spare strøm, men også for å produsere den. Energieffektive hus har lenge vært i vinden i Europa, nå er interessen for såkalte plusshus som genererer mer energi enn de forbruker, økende. Slike hus oppføres i en rekke land, blant annet i Freiburg i Tyskland, der takene på rekkehusene er dekket av solcellepanel. Byggene er langt bedre isolert enn vanlig, og de har et ventilasjonssystem med varmegjenvinning i hele huset. De fleste plusshusene i Europa baserer seg på solceller, takket være gode støtteordninger for solenergi. I Storbritannia er flere offentlige bygninger og boligkomplekser de siste årene utstyrt med egne strømproduserende vindturbiner på taket eller gårdsplassen.

Å spare på strømmen er både fornuftig og nødvendig for å redusere CO2-utslippene. EU-parlamentet har med et overveldende flertall vedtatt at alle nye hus oppført etter 31. desember 2018 må være plusshus.”

Dette er et eksempel på ”løsningen” på energiproblemet i framtiden. Flere eksempler finner du her: 101 solutions

bilde av demonstrasjon mot oljeborring
Natur og Ungdom.
Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund er en annen naturvernorganisasjon. Forbundet ble grunnlagt i 1914 og er den eldste og kanskje viktigste organisasjonen i forbindelse med bevaring av miljøet vårt.
Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med 18 700 medlemmer, det er fylkeslag i alle landets fylker og cirka 100 lokallag over hele landet.

Naturvernforbundet arbeider for å beskytte natur og miljø slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. De er opptatt av et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men jobber spesielt med områdene områdevern, klima, energi og samferdsel.

Naturvernforbundet har en ungdomsorganisasjon kalt Natur og Ungdom: natur og ungdom og en datterorganisasjon for barn som kalles Miljøagentene: miljøagentene

Norges Naturvernforbund sitt mål er å skape en mest mulig miljøvennlig hverdag. Dette skal de klare hvis disse punktene blir fulgt:

 • ”All energi må brukes på mest mulig effektiv måte, ved at høyverdig, elektrisk energi blir reservert til formål som krever høy energikvalitet. Elektrisitet må ikke brukes til oppvarming”
 • ”Avfallsmengden må reduseres. Produkt må vare lenger, og i større grad kunne repareres og brukes flere ganger. Det må brukes mindre emballasje, og den må være mer standardisert og kunne brukes om igjen”
 • ”Kollektivtilbudet over hele landet må bedres. I tillegg må det utvikles og brukes mer miljøvennlige energiløsninger for biltransporten, som for eksempel mer energieffektive motorer, mer miljøvennlig drivstoff og nullutslippsteknologi.”

Hjemmesiden til Norges Naturnvernforbund: naturvernforbundet.no

Norges Naturvernforbund og Bellona er to av mange organisasjoner som er opptatt av framtiden vår og utfordringene vi står overfor når det gjelder miljø. Det finnes mange flere. Du finner dem på nettet.

Læringsressurser

Enøk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.