Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. Kraftproduksjon og ENØKChevronRight
 4. KraftdistribusjonChevronRight
 5. SamkjøringsnettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Samkjøringsnett

Samkjøringsnettet er oppbygningen av det elektriske overføringssystemet i Norge. Her går vi nærmere inn på overføringen fra kraftprodusent til forbruker.

420kV kraftmast i naturen. foto.

Samkjøringsnettet

Samkjøringsnettet er det "systemet" som binder Norge sammen elektrisk. Det finnes flere tusen mil med kraftledninger her i landet. En liten film om dette fra Statkraft:

Energinettet

Sentralnettet

Sentralnettet er hovedpulsåren i den elektriske infrastrukturen i Norge. Dette nettet gjør det mulig å overføre elektrisk energi mellom landsdelene. I tillegg er det dette nettet som forbinder oss elektrisk til de andre nordiske landene. Spenningen på denne delen av overføringsnettet er 300–420 kV.

Regionalnettet

Regionalnettet er et landsdelsnett eller fylkesnett. Dette transporterer energien fra sentralnettet og fram til lokalnettet i din hjemkommune. Spenningsnivået her er ofte 66–132 kV.

Lokalnettet

Lokalnettet er det nettsystemet som bringer energien fram til forbrukerne. Spenningsnivået her er fra 22 kV og ned til 230/400 V, som er det du som forbruker skal ha.

Transformator

For å kunne overføre med forskjellig spenningsnivå er vi avhengig av transformatorer. Fra produsenten (kraftverket) blir spenningen transformert opp til 300–420 kV. Denne spenningen blir så transformert ned på "sekundærstasjonene" i regionalnettet (11–22 kV), før den igjen blir transformert ned til 230/400 V ved hjelp av fordelingstransformatorer.

Stjernenett

I lokalnettet er det to måter å distribuere høyspentstrøm på.

stjernenett

Stjernenett (spredenett) er den metoden som er minst forsyningssikker. Der har alle sekundærstasjoner egen tilførsel. Dette gjør at dersom det oppstår feil på tilførsel, vil alle abonnenter (forbrukere) tilkoblet denne stasjonen, miste strømmen. Fordelen med denne typen infrastruktur er at vi kun dimensjonerer for en kjent belastning.

Ringnett

ringnett

Ringnett er i motsetning til stjernenettet veldig driftsikkert. Nettet drives som en sluttet ring, og vi kan ved driftsfeil eller brudd på ledningsnettet kjøre strøm fra en alternativ vei. Dette er nok den mest normale formen for distribusjon på lokalnettet. Ulempen med dette systemet er at alle kabler og ledninger må dimensjoneres dobbelt.

Om prinsipp for transformator:

http://no.wikipedia.org/wiki/Transformator

Mer informasjon om overføringssystemer:

NVE

Statnett-kraft

Energifakta.no

Læringsressurser

Kraftdistribusjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.