Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. Kraftproduksjon og ENØKChevronRight
 4. VannkraftChevronRight
 5. Miljø og kraftproduksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Miljø og kraftproduksjon

Her tar vi for oss miljøproblematikk i forbindelse med kraftutbygging. Inngrep i naturen, støy og forurensning er sentrale begreper.

Det er veldig mange som er opptatt av miljøet. For enhver utbygging av kraftverk, uansett type, vil det oppstå diskusjoner, være protester, aksjoner og så videre. Det er kjempefint at vi er opptatt av dette. Kjensgjerningen er dog at vi som forbrukere bruker mer og mer energi, både elektrisk og annen energi.

Vår oppgave blir da å bygge ut kraftverk som ikke forurenser, og utnytte de ressursene det er uendelige kilder av. Disse er fornybare energikilder.

Miljøfaktorer

Det som er viktig, er at miljøfaktorene i naturen forblir i balanse. Ved å bygge ut naturvennlige kraftverk påvirker vi miljøfaktorene minimalt. Uansett utbyggingsmåte må utbyggeren ta hensyn til miljøet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller krav til utbyggeren og kan pålegge utbyggeren å iverksette miljøtiltak i forbindelse med utbyggingen. Dette kalles konsesjon. Vi må opprettholde en bærekraftig utvikling.

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse på vilkår. I denne sammenhengen betyr det at NVE gir utbygger løyve til utbygging hvis det samtidig tas hensyn til miljøet.

Konsesjon

Inngrep i naturen og forurensning

Uansett hvilke tiltak en utbygger velger for å bygge et energiverk, medfører byggingen et inngrep i naturen. Alle inngrep i naturen vil føre til forurensning. Når vi her snakker om forurensning, inkluderes både visuell forurensning og støyforurensning i begrepet. Det er særlig visuell forurensning og støyforurensning som skaper debatt hos miljøforkjemperne. Vindturbiner er i utgangspunktet en fornybar ressurs som ikke forurenser ut fra den allmenne forståelsen av forurensningsbegrepet, men en slik turbin ruver i naturen, den kan ødelegge for fugleliv, og den bråker. Slik er bruk av vindturbiner et eksempel på inngrep i naturen som både forårsaker visuell forurensning og støyforurensning. Nedenfor er linker til aktuelle foreninger eller fora med dette som tema.

Energi.no

Miljøforskning

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Bellona

Læringsressurser

Vannkraft

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Faradays lov

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.