1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. Kraftproduksjon og ENØKChevronRight
 4. VannkraftChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Vannkraft

Her skal vi se på oppbygning av et vannkraftverk, energiformer og problematikk rundt vannkraft i Norge.

Et vannkraftverk består av mange deler. Bildet illustrerer hvilke installasjoner og momeneter som inngår i et vannkraftverk.

 1. Dam (reservoar), der vannet blir samlet
 2. Kraftverk
 3. Turbin
 4. Generator
 5. Inntak fra dam
 6. Vannvei -fører vann i rør frem til kraftverk
 7. Transformator/overføringsnett
 8. Elv -vannet renner videre i elva

Video fra Kunnskapsfilm om vannkraft.

 • Det hele begynner med en dam.
 • Det første vannet treffer etter å ha gått gjennom vanntunnelen, er turbinen. Turbinen er den innretningen som omdanner bevegelsesenergien i vannet til rotasjonsenergi.
 • Akslingen på turbinen går til generatoren som da omdanner rotasjonsenergien til elektrisk energi.
 • Spenningen fra generatoren går så til transformatoren.

Lenker

Vannkraftverk kort forklart

Vannkraftverk (Store norske leksikon)

Læringsressurser

Vannkraft

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs