1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. Kraftproduksjon og ENØKChevronRight
  4. KraftproduksjonChevronRight
  5. EnergikilderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Energikilder

Her finner du informasjon om de mest brukte alternative energikildene i Norge. Andre store alternative energikilder blir også omtalt.

For at vi skal kunne dekke vårt behov for energi her i landet, vil vi hele tiden prøve å utnytte de ressursene vi kan for å produsere elektrisitet.

Eksisterende vannkraftverk bygges ut og oppgraderes, og det forskes hele tiden på alternative energiformer.

Du kan selv prøve å "produsere" energi med energispillet.no. Energi, miljø og klima er faktorer du må ta hensyn til.

Læringsressurser

Kraftproduksjon