1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. MaskininstallasjonerChevronRight
  4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
  5. Dokumentasjon av nivåreguleringsanleggChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Dokumentasjon av nivåreguleringsanlegg

Oppgaver om dokumentasjon av nivåreguleringsanlegg. Oppgavene under tar utgangspunkt i et instrumentert flytskjema/teknisk flytskjema.

  • Skisser en reguleringsventil med membranmotor som stenger ved signalsvikt.
  • Skisser en elektrisk signalledning.
  • Skisser en I/P-omformer tilkoblet en reguleringsventil med pneumatisk ventilstiller som styrer en væskemengde. Før på korrekte instrumentkoder.

Sløyfeskjema nivåregulering
Last ned sløyfeskjemaet i PDF-format:

Sløyfeskjema, nivåregulering

Filer

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs