1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. MaskininstallasjonerChevronRight
  4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
  5. Diskuter kontinuerlig reguleringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter kontinuerlig regulering

Oppgave utformet som diskusjon om prosessanlegg.

Ta utgangspunkt i en regulator du kjenner til, og forklar til en medelev hvordan du betjener regulatoren i drift. Her legger du vekt på endring av set-verdi, PID-parametrer, skifte fra auto til manuell og skalering av visningen i regulatorens display. Dette kan gjøres som et rollespill der du er fagpersonen og medeleven er operatøren (brukeren).

Ta utgangspunkt i et anlegg i drift med tilkoblet skriver, og diskuter med læreren kvaliteten på optimaliseringen som er foretatt. Du må vektlegge justeringsmetode, valg av P-, PI- eller PID-regulering, samt prosessanleggets reaksjon på set-verdi og belastningsendring. Dette gjøres som et rollespill der du er fagpersonen som har satt i drift anlegget, og læreren er kontrollerende ingeniør.

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs