Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
 5. Spørsmål om transmitter og regulatorChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Spørsmål om transmitter og regulator

Fritekstoppgave der du skal skissere og forklare komponenter som inngår i en reguleringssløyfe. I de etterfølgende oppgavene må du ta utgangspunkt i utstyr du kjenner fra før, eller du må velge utstyr fra en leverandør. Ta utgangspunkt i leverandørens dokumentasjon/datablad.

 1. Forklar hvordan du kan kontrollere kalibreringen av en nivåtransmitter ved hjelp av en såkalt fempunktssjekk. Transmitteren er en differansetrykktransmitter med utgang på 4- 20 mA, og skal måle nivået i en 10 m høy tank med vann. Transmitteren er plassert ved bunnen av tanken.
 2. For å få bedre tilgang til transmitteren flyttes transmitteren i oppgaven over til en plassering som er 1 m under tankens bunnivå. Må vi da kalibrere om transmitteren, og hva blir eventuelt det nye måleområdet?
 3. Tankens innhold forandres fra vann til hydraulikkolje. Må vi da kalibrere om transmitteren, og eventuelt hva blir det nye måleområdet? Ta utgangspunkt i databladet til en hydraulikkolje.
 4. Hva menes med begrepene linearitet og hysterese når det gjelder målesignalet fra en transmitter?
 5. En transmitter oppgis med et øvre måleområde opp til 140 kPa. Trykkalibratoren du skal benytte, oppgir trykket i bar og psi. Hva blir 140 kPa oppgitt i bar og psi?
 6. Beskriv hvordan du ville ha kontrollert kalibreringen på en reguleringsventil. Tegn skisse over måleoppsett.
 7. Hva anses som slitedeler i reguleringsventilen du valgte i oppgaven over?
 8. Beskriv hvordan du ville ha optimalisert en nivåregulering. Begrunn valget av metode og gjør greie for forventet resultat. Tegn en flerlinjet skisse for tilkobling av en skriver i reguleringssløyfa.
 9. Det viser seg at en regulator alltid velger PID-regulering etter endt Autotune. Følgende verdier ble valgt: P = 25, I = 3 og D = 1. Når reguleringen kjøres, viser det seg at vi har for stort oversving ved belastningsendring. Det er ønskelig at oversvinget minskes. Hvilke av PID-parametrene over vil du endre på, og vil du øke eller minske verdien på parametrene?
 10. Vil en PID-regulering alltid være et bedre valg enn en PI-regulering? Begrunn svaret.

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Planlegging kontinuerlig regulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Teknisk flytskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sløyfeskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måling og feilsøking i strømsløyfe

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter kontinuerlig regulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på sløyfekalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Håndbok trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på analog minneskriver

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på rørdeler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Tubing guide (instrumentrør)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempler på reguleringsventiler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på transmitter (måleverdiomformer)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på regulatorer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Instrumentkoder og symboler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.