1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. MaskininstallasjonerChevronRight
  4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
  5. Måling og feilsøking i strømsløyfeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Måling og feilsøking i strømsløyfe

Måling og feilsøking i en strømsløyfe

Oppgave

Skisser en strømsløyfe som inneholder en spenningsforsyning på 24 V, en regulator med inngang på 1- 5 V, en måleverdiomformer merket 12- 48 V samt en skriver med inngang på 1- 5 V. Standardsignalet i strømsløyfa er 4- 20 mA.

  • Hvor stor spenning vil du måle over regulatorinngangen når det går 12 mA i strømsløyfa?
  • Hvor stor spenning vil du måle over måleverdiomformeren når det går 12 mA i strømsløyfa?
  • Skriveren i strømsløyfa kan konfigureres for ulike spenninger på inngangen, blant annet for 10-50 mV. Hvilke endringer måtte vi ha gjort i strømsløyfa for å kunne benytte oss av 10- 50 mV på skriverinngangen, og hvilken spenning ville vi da ha målt over måleverdiomformeren når det går 12 mA i strømsløyfa?
  • Regulatorens display viser SIGNAL ERROR, og dette indikerer at det ikke kommer signal frem til regulatoren. Ta utgangspunkt i skissen du har tegnet, og redgjør for hvordan du ville ha gått frem for å lokalisere feilen i strømsløyfa. Ta med valg av måleinstrument og tegn måleskisser til forklaringen. Begrunn fremgangsmåten du velger.

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs