Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
 5. Arbeidsoppdrag kontinuerlig reguleringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsoppdrag kontinuerlig regulering

Her ser vi nærmere på montasje og idriftsetting i forbindelse med læringsoppdraget Kontinuerlig regulering.

Kalibreringsoppsett

Gjennomføring

Momenter i gjennomføringen

Det vil i dette læringsoppdraget være en del mekanisk arbeid. Sammenføyning ved hjelp av skrueforbindelser vil være det mest naturlige, men her kan det velges ulike løsninger. Rammeverket kan med letthet skrues sammen av aluminiumsprofiler. Det kreves også noe rørarbeid ved innløp, utløp, målerør til transmitter og trykklufttilførsel til reguleringsventil.

Montasjearbeid

 • Montasje av rammeverk med føringsveier for kabler.
 • Montasje av pumpemotor med avretting (ev. kan vann hentes direkte fra kommunalt nett).
 • Montasje av rørsystem og tank.
 • Montasje av reguleringsventil. Her vil det også være naturlig å ta med trykkreduksjonsventil, nødavstengningsventil (treveis magnetventil) og bypassventiler slik at ventilen kan isoleres for vedlikehold mens anlegget er i drift. Lekkasjetesting av trykktilførsel, signalrør og ventilens flenser og pakkboks.
 • Montasje av transmitter med "block & bleed"-ventil for kalibrering under drift.
 • Montasje av regulator i skapfront med hulltaking.
 • Kabling av utstyr, der kabeltest ved hjelp av megger er et viktig moment. (NB! Husk å megge før utstyret kobles til, da denne typen utstyr ikke tåler de høye spenningene som meggeren avgir.) Det er også viktig at kablene avsluttes på riktig måte med bruk av strømper og krympeslange.
 • Montasje av målerør fra tank til transmitter med påfølgende lekkasjetest.

Kalibrering av transmitter LT 01, fempunktssjekk

Tilpassing av transmitter til aktuelt måleområde med tilhørende kalibreringskort for fempunktssjekk.

Kalibrering av reguleringsventil LCV 01, sjupunktssjekk

Kontroll av reguleringsventilens funksjon og kalibrering av ventilens bevegelse med tilhørende kalibreringskort for sjupunktssjekk.

Konfigurering av regulator LIC 01

Oppsett av regulatorens parametrer, så som inngangs- og utgangstyper, skalering og visning i regulatorens display samt om regulatorutgangen skal være direkte eller reversert. Se regulatorens manual for oppsett. Oppsettet kan variere en del fra fabrikat til fabrikat.

Reguleringssløyfa sammenkobles og testes.

Optimalisering av nivåreguleringen

Her kan vi benytte oss av ulike metoder, men hvis en moderne regulator benyttes, kan Autotune gi gode indikasjoner på hvilke PID-parameter som passer til denne prosessen. Manuelle metoder som Ziegler & Nichols bør testes ut og sammenlignes med det resultatet man får ved Autotune. Det er viktig at dette gjøres med prosess-skrivet tilkoblet anlegget, slik at resultatet kan dokumenteres og vurderes opp mot justeringsmetodene (minimum 4 : 1, forstyrrelse).

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Planlegging kontinuerlig regulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Teknisk flytskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sløyfeskjema nivåregulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måling og feilsøking i strømsløyfe

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Diskuter kontinuerlig regulering

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på sløyfekalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Håndbok trykk-kalibrator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på analog minneskriver

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på rørdeler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Tubing guide (instrumentrør)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempler på reguleringsventiler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på transmitter (måleverdiomformer)

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Eksempel på regulatorer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Instrumentkoder og symboler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.