1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. MaskininstallasjonerChevronRight
  4. Kontinuerlig reguleringChevronRight
  5. Planlegging kontinuerlig reguleringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Planlegging kontinuerlig regulering

Her ser vi på risikovurdering, framdriftsplan og materiell, samt teknisk flytskjema og sløyfeskjema.

Planleggingsarbeid

Risikovurdering og HMS

Arbeidet må risikovurderes, slik at vi kan velge korrekt personlig verneutstyr og sikre at arbeidet blir utført etter korrekte prosedyrer. Noen momenter vi bør ta hensyn til, kan være arbeid med trykkluft, arbeid i høyden, bruk av verktøy og arbeid med spenningstilførsel.

Utstyr og materiell

Dette læringsoppdraget krever utstyr som sløyfekalibrator for kalibrering av reguleringsventil og transmitter (ev. strømforsyning og multimeter), trykk-kalibrator for kalibrering av transmitter, prosessskriver for optimalisering og multimeter og megger for sluttkontroll.

Vi trenger også drill, håndverktøy, rørkutter og rørbøyer til målerør (tubing).

Vi må også ha tilgang til teknisk dokumentasjon fra produsenter av regulator, reguleringsventil og transmittere samt brukermanualer for sløyfekalibrator, trykk-kalibrator og prosess-skriver.

Når det gjelder nødvendig materiell, kan vi nevne kabler, tubing med koblingsmateriell, nipler, rekkeklemmer, niter, merking til kabler og rekkeklemmer, skap, koblingsbokser, strips, kabelbaner, rørfester, jordstrømper og festemateriell.

Fremdriftsplan

Det må også utarbeides en fremdriftsplan basert på punktene i gjennomføringsdelens punkter. Bruk gjerne et Gant-diagram for å få god oversikt.

Eksempel på et GANT-diagram

Last ned som PDF-fil:

Eksempel på GANT-diagram

Filer

Teknisk flytskjema (ferdig)

Ferdig utarbeidet teknisk flytskjema med symboler og meking i henhold til Norsk Standard.

Sløyfeskjema

Ferdig utarbeidet sløyfeskjema, flerlinjet, basert på norsk standard. Rekkeklemmer må føres på, basert på den valgte koblingsløsningen.

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs