Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Varme og varmestyringChevronRight
 5. Varianter av varmepumperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Varianter av varmepumper

Varmepumpe er blitt en veldig vanlig varmekilde i boliger i dag. Vi skal her se litt på forskjellige typer varmepumper og hvilken oppbygning og virkemåte de har.

Varmepumpen er et nyere oppvarmingsalternativ og befinner seg i stadig flere norske hjem. Den er med sin unike virkemåte en løsning for å spare strømutgifter i boliger.

Varmepumpen slik vi kjenner den best i dag, har en utedel som henter energi fra luften, og en innedel som blåser inn varm luft i en bolig. Denne betjenes enkelt ved hjelp av en fjernkontroll.

Hovedprinsippet

En varmepumpe er et sammensatt system som henter energi i form av varme fra jord, fjell, luft, vann og sjø. Varmen overføres med et minimalt energiforbruk fra én enhet til en annen. Denne varmen avgis ved en betraktelig høyere temperatur enn den som ble tilført.

Beskrivelse av prosesser i en varmepumpe. Illustrasjon.

Flere varianter som nyttes i dag

Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft- varmepumpe. Illustrasjon.

Denne varianten henter energien fra fordamperen (utedelen) i luften ute, overfører den først til en kompressor og deretter til en viftedel inne. Viftedelen henter luft fra boligen og legger til den energien/varmen som utvinnes i utedelen, slik at den avgitte temperaturen blir mye høyere enn den som er i boligen. Varmen kan bli opp mot 45 grader celsius. Virkningsgraden på varmepumpen er da avhengig av hvor høy temperatur det er ute. I nordiske forhold er den optimale temperaturen rundt 7 grader celsius. Under disse forholdene kan pumpen forbruke 1000 W og avgi opp mot 3000 W. Blir temperaturen ute lavere enn dette, spesielt fra 0 grader og nedover, vil virkningen gradvis gå ned mot forholdet 1/1. Dersom varmepumpen avgir 3000 W, bruker den også cirka 3000 W.

Denne varmepumpen er en rimelig investering og er forholdsvis enkel å montere.

Men den har en dårligere varmefaktor enn vann til luft-systemer og vann til vann-systemer en bør derfor kompensere med ekstra oppvarmingsalternativer.

Kostnad: cirka 15 000 kr ferdig montert.

Eksempel: En bolig med årlig energibehov på 20.000 kWh bruker i gjennomsnitt 55 prosent av det totale energiforbruket eller 11.000 kWh på oppvarming. Dersom varmepumpen dekker 60 prosent av det totale oppvarmingsbehovet, vil dette tilsvare en besparelse på 3900 kWh per år. Det vil si at en kan spare inntil 3900 kr per år. Har en varmepumpen i 4–5 år, vil en i dette tilfellet spare inn innvesteringen på cirka 15.000 kr.

Vann til vann-varmepumpe

Vann til vann- varmepumpe. Illustrasjon.

Denne varianten henter energien fra en lukket vannsløyfe som går i fjell, borehull, sjø eller vann. Vannet (kollektormediet) som sirkulerer i denne sløyfen, henter fra 5 til 8 grader fra det laget som sløyfen ligger i, og avgir cirka 3 grader celsius i varmepumpen (kondensatoren), deretter til en viftedel inne. Viftedelen henter luft fra boligen og legger til den energien/varmen som utvinnes i utedelen, slik at den avgitte temperaturen blir mye høyere enn den som er i boligen (kan avgi opp mot 45 grader celsius.) Virkningsgraden på varmepumpen er veldig stabil siden temperaturen i jord og fjell er veldig stabil, den er også forholdsvis stabil i vann og sjø.

Denne oppvarmingen har en god varmefaktor, men har mye montasjearbeid og er en kostbar investering.

Kostnad: cirka 200.000 kr ferdig montert.

Vann til luft-varmepumpe

Denne varianten henter energien fra en lukket vannsløyfe som går i fjell, borehull, sjø eller vann. Vannet (kollektormediet) som sirkulerer i denne sløyfen, henter fra 5 til 8 grader fra det laget som sløyfen ligger i, og avgir cirka 3 grader celsius i varmepumpen (kondensatoren), deretter til en viftedel inne. Viftedelen henter luft fra boligen og legger til den energien/varmen som utvinnes i utedelen, slik at den avgitte temperaturen blir mye høyere enn den som er i boligen (kan avgi opp mot 45 grader celsius.) Virkningsgraden på varmepumpen er veldig stabil siden temperaturen i jord og fjell er veldig stabil, den er også forholdsvis stabil i vann og sjø.

Denne oppvarmingen har en god varmefaktor, men har mye montasjearbeid og er en kostbar investering.

Kostnad: cirka 200 000 kr ferdig montert.

Læringsressurser

Varme og varmestyring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Veggmonterte varmeovner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.