Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Varme og varmestyringChevronRight
 5. Montasje av termostat og reguleringsvenderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Montasje av termostat og reguleringsvender

Når man skal montere termostat i en bolig, er det et par ting man må ta hensyn til. Skal det monteres termostat med gulvføler, eller romføler?

Finger som regulerer termostat. Foto.

Termostat med gulvføler

Veldig ofte installerer huseiere i dag skjult varme. Når det legges varmekabel velger vi som oftest termostat med gulvføler. Når vi velger dette ligger føleren skjult i gulvet mellom sløyfene til varmekabelen, og reagerer raskere på temperaturforandringen enn en termostat med romføler. Selve styringsenheten plasseres på lik linje med en vanlig lysbryter, dvs. ved dør på ca. 1,1 m over gulv ifølge Norsk standard. Det må legges et eget rør ut på gulvet til føleren. Dette røret bør helst ikke bygge så mye over selve varmekabelen (hvis vi bruker tyntflytende termomasse). Røret tettes i enden av f.eks. elektrikertape og røret festes godt til underlaget. Føleren må plasseres midt mellom to sløyfer, og røret med føleren bør helst ikke krysse varmekabelen.

Termostat med romføler

Termostat med romføler blir ofte installert der en kunde vil regulere varmen i et eller flere rom. Ofte regulerer en termostat da flere varmekilder. Termostaten har i dette tilfellet føleren innebygd i selve styringsenheten. Når vi skal plassere en slik type termostat må vi derfor ta hensyn til hvor vi føler varmen, og hvor den mest "stabile" plassen i rommet er. Vi kan altså ikke plassere en termostat med innebygd føler på 1,1 m inntil lista ved en dør. Termostaten vil i et slikt tilfelle bli påvirket av trekk og kulde fra andre omgivelser enn det rommet den er satt til å styre. Vi plasserer derfor en termostat på ca. 1,7 (ansiktshøyde), sentrert i rommet.

Reguleringsbryter
Reguleringsvender

Reguleringsvender

Reguleringsvenderen har ingen "sensor" som føler på varmen. Reguleringsvenderen er kun en bryter som kan regulere varmen til en varmekilde i tre trinn. Plasseringen av denne er derfor ikke avhengig av hverken trekk, kulde, avstander e.l. Vi plasserer reguleringsvenderen der det er hensiktsmessig i forhold til varmekilden vi skal styre. Hvis f.eks. stråleovnen står plassert ved tak inne på et bad, er det naturlig å plassere reguleringsvenderen i umiddelbar nærhet av denne. Dette enten på innsiden eller utsiden av døra (kommer an på avstand fra vann), på ca. 1,1 m inntil dørlist.

Læringsressurser

Varme og varmestyring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Veggmonterte varmeovner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.