Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Varme og varmestyringChevronRight
 5. Veiledning til varme og varmestyringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Veiledning til varme og varmestyring

varmestyring. Foto.

Her ligger eksempel på hvordan dere kan gjennomføre et læringsoppdrag i dette temaet.

Selve installasjonen som skal gjøres på VG1 begrenser seg til oppkobling av reguleringsbryter som styrer en reflektorovn, og en termostat som styrer en gjennomstrømningsovn.

Å bruke lyspærer i stedet for reflektorovn kan anbefales. På det viset får elevene visualisert hvordan reguleringsvenderene egentlig fungerer. Ved å gjøre disse oppkoblingene kan elevene veldig enkelt se og beregne hvordan strøm, spenning, motstand og temperatur påvirker hverandre.

Oppgaver

Oppgave - reguleringsvender lys

Oppgave 1

Reguleringsvender nr.9

Du skal her installere 2 lampepunkter (like lyskilder) som styres av reguleringsvender nr.9. Installasjonen kan utføres som åpen eller skjult installasjon.

Lag installasjonstegning, koblingsskjema og materialliste for installasjonen, og kobl opp.

 1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr.9 kobler lampene i de ulike koblingene (0,1,2,3).
 2. Kontroller hvordan lysstyrken er i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans, i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
 3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 5. Beregn strømmen ut fra måleverdiene for spenning og resistans.

Alle beregninger skal vises, ta med nødvendige formler.
Før inn alle verdiene i tabellen (vedlagt i bunn på siden) for reguleringsvender nr.9. Lag en kort konklusjon som forklarer virkemåten og bruksområdet for denne venderen. Ta med avvik og kommentarer.

Skjema reguleringsvender 9
Skjema reguleringsbryter 9, lys

Oppgave 2

Reguleringsvender nr.29

Du skal her installere 2 lampepunkter (ulike lyskilder) som styres av reguleringsvender nr.29. Installasjonen kan utføres som åpen eller skjult installasjon.

Lag installasjonstegning, koblingsskjema og materialliste for installasjonen, og kobl opp.

 1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr.29 kobler lampene i de ulike koblingene (0,1,2,3).
 2. Kontroller hvordan lysstyrken er i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans, i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
 3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 5. Beregn strømmen ut fra måleverdiene for spenning og resistans.
Alle beregninger skal vises, ta med nødvendige formler.Før inn alle verdiene i tabellen (vedlagt i bunn på siden) for reguleringsvender nr.29. Lag en kort konklusjon som forklarer virkemåten og bruksområdet for denne venderen. Ta med avvik og kommentarer.
Skjema reguleringsvender 29
Skjema reguleringsvender 29, lys
Oppgave - reguleringsvender reflektorovn

Oppgave 1: Installasjon av reflektorovn

Reguleringsvender nr.9

 1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr.9 kobler varmeelementene i de ulike koblingene (0,1,2,3).
 2. Kontroller varmen i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans, i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
 3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm
 4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
 5. Ta med avvik og kommentarer til dette.

Alle målinger skal føres i tabell.

Skjema stråleovn
Skjema stråleovn

Oppgave 2:

Måling av effekt på reflektorovn

I denne oppgaven skal du foreta effektmåling på reflektorovnen. Effekten skal måles i alle trinn.

Målingene skal gjøres med de instrumentene som vi har på skolen. Det vil si:

 • analogt wattmeter
 • elektronisk wattmeter
 • universalinstrumentet Nano-Vipp

Sammenlign effektmålingen med beregningene i oppgave 1.

Alle målinger skal føres i tabell (vedlagt i bunn av siden). Skriv avvik og forklar dette i konklusjon

Skjema stråleovn, effekt
Skjema stråleovn, effekt

Læringsressurser

Varme og varmestyring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Veggmonterte varmeovner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.