Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. MaskininstallasjonerChevronRight
 4. Varme og varmestyringChevronRight
 5. Å montere varmeovnChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Å montere varmeovn

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av beregning og oppkobling av to forskjellige varmeinstallasjoner. Det skal installeres skjult og åpent. I tillegg skal det utarbeides anleggsdokumentasjon

Gjennomfør følgende installasjoner i læringsoppdraget:

 • Reflektorovn styrt med reguleringsvender.
 • Gjennomstrømningsovn styrt med termostat.

Installasjonen for reflektorovn installeres som åpen installasjon, mens installasjonen for gjennomstrømningsovn installeres skjult.

Ta utgangspunkt i sov 3 på vedlagte tegning. Finn varmebehovet, velg aktuell gjennomstrømningsovn og plasser denne hensiktsmessig. Begrunn alle valgene du gjør.

Relevante momenter å tenke på

Anleggsdokumentasjon:

 • Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel/rør. Husk forskjellen på en installasjonstegning for skjult kontra åpen installasjon.
 • Koplingsskjema med symboler, tilkoplinger og fargekoder.

Materialliste:

 • Komplettere/sluttføre materialliste. Her må du huske å skille mellom utstyr du bruker på skjult installasjon kontra åpen installasjon.

Fagmessighet:

 • Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normen. I dokumentene henvises det til forskrifter og normer, samt produsentens tekniske spesifikasjon. Disse er viktige å følge når vi skal installere varme i en bolig.

Idriftsetting:

 • Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter, normer og estetiske krav.
 • Funksjonsteste anlegget.
 • Påse at installasjonen er sikker både for bruker og den som arbeider med den.

Læringsressurser

Varme og varmestyring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Veggmonterte varmeovner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.