Hopp til innhold

  1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. MaskininstallasjonerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Maskininstallasjoner

Å lage eller bygge en maskin er én ting, å sikre at den er forsvarlig bygd og sikker i bruk, er noe annet. Vi tar deg med videre her.

Nærbilde av en maskin. Foto.
Nærbilde av en maskin

Maskinforskriften

Forskrift for Maskiner § 5. Konstruksjon og bygging av maskiner sier at "Maskiner som konstrueres og bygges for å settes i omsetning og tas i bruk for første gang innenfor EØS-området, skal oppfylle kravene til vern mot skade på liv og helse i vedlegg I."

Kilde:

Forskrift om maskiner. (2009). Forskrift om maskiner (FOR-2009-05-20-544). Hentet fra https://lovdata.no/forskrift/2009-05-20-544/§5.

Emner

Maskininstallasjoner

  • Kontinuerlig regulering betyr at regulering (endring) av noe (f.eks. en varmeovn) skjer hele tiden, eller automatisk ved behov.

  • Du skal her installere forskjellige varmekilder styrt av to forskjellige varmestyringsenheter, og bli bedre kjent med varmekilder og styringer til dette.